Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Hoa Lư”

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017, sáng ngày 24/3/2017, Trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Hoa Lư”.

Xem thêm

Tổ chức kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và và ra mắt câu lạc bộ KHCN trẻ trường Đại học Hoa Lư.

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, trường Đại học Hoa Lư tổ chức kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và và ra mắt câu lạc bộ KHCN trẻ trường Đại học Hoa Lư.

Xem thêm