Thông báo viết bài báo tham dự tại Hội thảo khoa học Ứng dụng Công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Thông báo viết bài báo tham dự tại Hội thảo khoa học Ứng dụng Công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Trường Đại học Hoa Lư tổ chức hội thảo với chủ đề: “Ứng dụng Công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Ban tổ chức kính mời Ông (Bà) viết bài cho hội thảo, cụ thể như sau:

1. Nội dung hội thảo:

- Khai thác và sử dụng một số công cụ trong bộ Office 365: Sway, Forms, OneNote, Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, …

- Giới thiệu Skype trong lớp học. Kỹ thuật và kinh nghiệm sử dụng Skype

- Dạy học dự án (project based learning), dạy học kết hợp (blended learning),…

- Những ứng dụng công nghệ thông tin khác được áp dụng trong giáo dục và đào tạo.

2. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 8h sáng, thứ 7 ngày 02 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Hội trường H1, Trường Đại học Hoa Lư, Thành phố Ninh Bình.

3. Quyền lợi của tác giả bài viết được duyệt đăng trong kỷ yếu hội thảo:

- Được hưởng các chế độ như bài báo khoa học đăng trên Thông tin khoa học của Nhà trường và bố trí trình bày báo cáo tại hội thảo.

- Được tham gia và hỗ trợ ứng dụng CNTT bởi cộng đồng Microsoft Việt Nam.

4. Quy cách văn bản

Bài viết không quá 08 trang A4; (định dạng trên, dưới, phải: 2cm, trái: 3cm)

Sử dụng bảng mã Unicode, kiểu chữ: Time New Roman, cỡ chữ 14

Chú thích và nguồn tài liệu trích dẫn đặt ở cuối bài viết theo đúng quy cách.

Ngôn ngữ sử dụng tại hội thảo: tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Trang cuối của bài viết có thông tin về tác giả: họ tên, đơn vị công tác, email, điện thoại.

Bài viết gửi về ban tổ chức trước ngày 20/10/2019 theo địa chỉ mail: ptthanh@hluv.edu.vn. Số điện thoại liên hệ: 098.359.7981. Thông tin hội thảo sẽ được đăng trên website trường Đại học Hoa Lư: http://hluv.edu.vn

Những tin tức, lịch trình và đăng ký dự tập huấn Office365, đăng tham dự hội thảo còn đăng trên trang facebook của Trường Đại học Hoa Lư, theo đường liên kết (link) sự kiện như sau: https://www.facebook.com/events/901953173533008/permalink/901971483531177/

Trân trọng đề nghị truy cập.

  • Thứ Bảy, 10:31 18/01/2020

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567