Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Hoa Lư lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2022

Ngày 26/10/2019, 144 đại biểu ưu tú đại diện gần 800 hội viên, sinh viên trường Đại học Hoa Lư đã tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Hoa Lư lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2022. Đại hội đã hiệp thương chọn cử 15 đồng chí vào BCH Hội Sinh viên Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2019-2022.

Xem thêm

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567