GIỚI THIỆU

1. Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành, phát triển Bộ môn Lý luận chính trị (BMLLCT) gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Trường Đại học Hoa Lư.Trường Đại học Hoa Lư thành lập theo Quyết định số 407/QĐ-TTg, ngày 9/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường CĐSP Ninh Bình (4/1997- 4/2007)– tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình (1959-1997).Trong thời gian tồn tại Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình (1959-1997), đã hình thành nhóm chính trị trực thuộc nhóm các môn chung, sau đó phát triển tách ra thành Tổ chính trị, có nhiệm vụ dạy học chính trị cho học sinh nhà trường.

Theo Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 28/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình. Trong suốt thời gian tồn tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình (4/1997- 4/2007), Tổ chính trị nằm trong Tổ bộ môn chung (Chính trị, Tâm lý Giáo dục - GDTC, Ngoại Ngữ).

Ngày 9/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 407/QĐ-TTg, thành lập Trường Đại học Hoa Lư. Ngày 05/10/2007, UBND Tỉnh Ninh Bình ra Quyết định số: 2354/QĐ-UBND, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm , cơ cấu tổ chức và biên chế của Trường Đại học Hoa Lư. Trong đó, có quyết định thành lập Tổ Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở tách Tổ bộ môn chung thành Tổ bộ môn Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Tổ bộ môn Ngoại ngữ - Giáo dục thể chất và Tâm lý giáo dục.

Để tiếp tục hoàn thiện về mặt tổ chức, ngày 13 tháng 11 năm 2007, Ban thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư ra Quyết định Số 60- QĐ/ĐU về việc thành lập Chi bộ Tổ Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư. Đây là lần đầu tiên đơn vị, tổ bộ môn có Chi bộ độc lập trực tiếp lãnh đạo trực thuộc Đảng bộ trường.Ngày 15/1/2009, UBND Tỉnh Ninh Bình ra Quyết định số: 47/QĐ – UBND về việc sửa đổi bổ sung quy định ban hành kèm theo Quyết định số: 2354/QĐ-UBND, trong đó có quyết định sửa đổi tên Tổ Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thành Bộ môn Lý luận chính trị, trực thuộc trường Đại học Hoa Lư.

Như vậy, ở trường Đại học Hoa Lư, BMLLCT, tồn tại dưới hình thức tên gọi Tổ Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời gian (10/2007- 1/2009). Từ (1/2009 - đến nay), đơn vị chính thức mang tên BMLLCT trực thuộc Trường Đại học Hoa Lư.Như vậy, tiền thân của BMLLCT, Trường Đại học Hoa Lư ngày nay là nhóm chính trị, Tổ chính trị của Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình; Tổ bộ môn chung, Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình; Tổ bộ môn Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hoa Lư. Từ nhóm chính trị, Tổ chính trị được bố trí, lắp ghép trong tổ chức các môn chung của Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình; của Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình, đã trưởng thành và phát triển vươn lên thành đơn vị độc lập Tổ bộ môn Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (10/2007 - 1/2009) sau đổi thành BMLLCT (1/2009 – đến nay). BMLLCT là 1 trong 19 đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hoa Lư. Đơn vị có Chi bộ, Bộ môn, tổ chức công đoàn cơ sở độc lập.

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn Lý luận chính trị. Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của Nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ:

- Tham gia đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục công dân- Giảng dạy các môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Hành chính, pháp luật...thuộc bộ môn quản lý cho tất cả các lớp, các ngành học theo kế hoạch của nhà trường. Phối hợp tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, báo cáo viên trong các đợt triển khai học tập chính trị, nghị quyết cho HSSV. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Những thành tích khen thưởng cơ bản đã đạt được trong quá trình hoạt động

3.1. Về tập thể:

- Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư tặng Giấy khen đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh cho Chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

- Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư tặng Giấy khen đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho Bộ môn Lý luận chính trị các năm học 2008 – 2009; 2009 – 2010; 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015 – 2016, 2016-2017; 2017-2018.

- Chủ tịch UBND Tỉnh Ninh Bình tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc cho Bộ môn Lý luận chính trị 03 lần vào các năm học 2008 – 2009, 2013 – 2014, 2015 – 2016.

- Chủ tịch UBND Tỉnh Ninh Bình tặng danh hiệu: Cờ thi đua năm học 2017-2018 cho tập thể Bộ môn Lý luận chính trị

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

3.2. Về cá nhân:

- Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư tặng Giấy khen cho nhiều lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban chấp hành Đảng ủy khối cơ quan Tỉnh Ninh Bình tặng Giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục (2009 - 2012), 5 năm liên tục (2012 - 2017) cho 01 đảng viên.

- Bộ Giáo dục và Đào Tạo tặng Bằng khen cho 01 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2008- 2009; Hiệu Trưởng nhà trường tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen cho trên 30 lượt cán bộ, giảng viên.

- Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh Ninh Bình tặng Giấy chứng nhận đạt giải nhì “Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013” cho 01 cá nhân;

- Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi toàn quốc “Đội tuyên truyền thanh niên về tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2004” cho 01 cá nhân.

4. Định hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới

Bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Ninh Bình; của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường và thực tiễn của đơn vị, trong những năm tới chúng tôi đưa ra định hướng phát triển của đơn vị là:

- Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý; tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng: đào tạo, dạy học, đổi mới phương pháp dạy học và nghiên cứu khoa học của đơn vị. Coi trọng đào tạo, dạy học, đổi mới phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ.

- Tiếp tục phấn đấu chuẩn bị các điều kiện nâng cấp Bộ môn Lý luận chính trị thành Khoa Lý luận chính trị theo Quyết định số 494/2002/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 06 năm 2002, của Thủ tướng Chính phủ.

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

5. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 2- Khu B - Trường Đại học Hoa Lư

Điện thoại: 0944551078

Email: lyluanchinhtridhhl@gmail.com