HỘI THẢO “NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ”

Ngày 30/12/2019, Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Hoa Lư”.

Trong quá trình chuẩn bị, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 19 bài báo khoa học của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hoa Lư.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Hiệu trưởng đã nhấn mạnh: Mục tiêu chủ yếu của hội thảo là nhằm tạo diễn đàn để đội ngũ giảng viên và giáo viên cùng nhau trao đổi kiến thức, kinh nghiệm sau 4 năm thực hiệnđào tạo theo học chế tín chỉ nhằm phát huy kết quả đã đạt được và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phương thức đào tạo này trong các năm học tiếp theo, đồng thời thảo luận, góp ý về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ của nhà trường cho phù hợp hơn với thực tiễn.

Các bài tham luận và các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo đã tập trung trình bày, chỉ rõ những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế về việc phân cấp quản lýđào tạo và các quy định về đào tạo; quản lý và tổ chức xây dựng chương trình đào tạo; công tác quản lý và tổ chức hoạt động đào tạo; công tác đổi mới phương pháp dạy học; công tác kiểm tra, đánh giá; công tác cố vấn học tập; công tác quản lý sinh viên và hoạt động tự học của sinh viên; các nội dung khác có liên quan như hoạt động công nghệ thông tin, thư viện, tài liệu, giáo trình, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học....); đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ ở nhà trường trong những năm học tiếp theo.

Phương thức đào tạo tín chỉ đã phát huy tốt những mặt tích cực đối với hoạt động đào tạo của nhà trường như linh hoạt hơn trong công tác tuyển sinh, mềm dẻo hơn trong tiến trình đào tạo, phát huy cao hơn tính chủ động, tự giác của người học… Bên cạnh đó, cũng bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần được cập nhật, bổ sung trong thời gian tới.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp. Điều đó đã cho thấy, sự quan tâm, đồng sức, đồng lòng của cán bộ, giảng viên nhà trường trước sự đổi mới của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Đây chính là sự cộng hưởng tích cực để có thể tìm một lối đi sát hợp, hiệu quả cho chặng đường sắp tới.

BAN BIÊN TẬP

  • Thứ Bảy, 10:29 18/01/2020

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567