DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020- 2025

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

Vũ Văn Trường

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường

2

Nguyễn Mạnh Quỳnh

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường

3

Phạm Quang Huấn

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

4Tạ Hoàng MinhĐảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng

5

Dương Trọng Hạnh

Đảng ủy viên, Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ Nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư Chi bộ,

Giám đốc trung tâm Thư viện - Thiết bị.

6

Lương Duy Quyền

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Thanh tra

7

Phạm Xuân Lê Đồng

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

8

Bùi Thị Hải Yến

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

9

Phùng Thị Thanh Hương

Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ,

Phó Hiệu trưởng phụ trách trường PTTH SP Tràng An.

10

Nguyễn Thị Hồng Tuyên

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin.

11

Dương Trọng Luyện

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng.

12

Nguyễn Thị Phương

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Văn hóa - Du lịch

13Trần Việt Hùng

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị.