GIỚI THIỆU

1. Chức năng, tổ chức và nguyên tắc hoạt động:

1.1. Hội chữ thập đỏ trường Đại học Hoa Lư (HCTĐ) là tổ chức xã hội của quần chúng làm công tác nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Thực hiện theo Điều lệ của Hội chữ Thập đỏ Việt Nam và theo Thông tư Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. HCTĐ bao gồm:

- 01 Ban Chấp hành và 51 chi hội (trong đó 32 chi hội lớp sinh viên).

- Hội viên là toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường.

- Thanh niên Chữ thập đỏ là toàn bộ sinh viên đang theo học tại trường.

1.3. HCTĐ hoạt động tuân thủ theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chỉ đạo trực tiếp của Hội Chữ thập đỏ Thành Phố Ninh Bình và Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Hoa Lư.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu của HCTĐ:

2.1. Công tác tuyên truyền và phát triển tổ chức Hội:

- Xây dựng hình ảnh HCTĐ trong cán bộ hội viên và thanh niên Chữ thập đỏ (TNCTĐ); tuyên truyền các mốc lịch sử, các hoạt động mang tính thường xuyên, các phong trào, các cuộc vận động của Hội cấp trên.

- Duy trì và có công tác phát triển hội viên kịp thời qua từng năm học.

2.2. Tổ chức các hoạt động, phong trào nhân đạo trong nhà trường.

- Tư vấn, động viên, khuyến khích hội viên tình nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo, xác định nhóm máu và sẵn sàng cho máu khi cần.

-Phối hợp với Đoàn TN, HSV xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho đội thanh niên CTĐ xung kích, các đội viên được huấn luyện các kỹ năng hoạt động trở thành nòng cốt trong các phong trào hoạt động của Hội.

Vận động hội viên tham gia các cuộc vận động, phong trào tương thân tương ái, do các ngành các cấp phát động.

2.3. Công tác xã hội:

- Lập danh sách và lập hồ sơ những đối tượng khó khăn cần được quan tâm trợ giúp thường xuyên và khi có điều kiện.

- Tìm hiểu và liên hệ với các vùng khó khăn hoặc các cá nhân cần ủng hộ quần áo, chăn màn, đồ dùng còn dùng được.

- Vận động các cá nhân và các tổ chức đoàn thể chung tay ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh hội CTĐ Ninh Bình, Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình và Ban Giám hiệu trường Đại học Hoa Lư giao cho.

2.4. Công tác vận động xây dựng các quỹ hoạt động:

- Đôn đốc việc thu nộp hội phí và quỹ hoạt động Hội đủ, đúng thời gian quy định.

- Vận động quyên góp ủng hộ các phong trào, các cuộc vận động vào các hoàn cảnh cụ thể.

- Quản lý và sử dụng quỹ Hội hiệu quả, đúng theo quy định của điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

3. Danh sách Ban chấp hành HCTĐ nhiệm kỳ 2015-2020

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Dân tộc

Giới tính

Chức vụ công tác

Chức danh HCTĐ

1

Phạm Quang Huấn

Kinh

Nam

Phó HT Trường Đại học Hoa Lư

Chủ tịch hội

2

Lê Hồng Phượng

1978

Kinh

Nam

PTP CTSV

Phó Chủ tịch hội

3

Đinh Thị Hồng Loan

1984

Kinh

Nữ

GV Khoa THMN

UV Ban thường vụ Hội

4

Trần Việt Hùng

1969

Kinh

Nam

Trưởng phòng Hành chính – Quản trị

UV BCH

5

Phan Thị Hồng Duyên

1970

Kinh

Nữ

PTP Đào tạo-QLKH

UV BCH

6

Lê Thị Tuyết Nhung

1978

Kinh

PGĐ TT TV-TB

UV BCH

7

Đinh Thị Liên

1987

Kinh

PTP CTSV

UV BCH

8

Đinh Thị Thủy

1987

Kinh

GV Khoa KTKT

UV BCH

9

Đinh Bá Hòe

1981

Kinh

GV Khoa NL

UV BCH