Lịch sử phát triển

TỰ HÀO VỀ TRƯỜNG SƯ PHẠM NINH BÌNH

TỰ HÀO VỀ TRƯỜNG SƯ PHẠM NINH BÌNH
Nhà giáo ưu tú Phạm Đức Tú
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình,
Nguyên Hiệu trưởng trường sư phạm hệ 10+3 Ninh Bình.


Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thành công, hòa bình được lập lại ở miền Bắc nước ta. Từ năm 1955, nhu cầu học tập của con em nhân dân ngày càng cao; vì vậy sự nghiệp giáo dục phát triển nhanh từ nhà trẻ, mẫu giáo đến cấp 1, cấp 2 và bổ túc văn hóa cho cán bộ, nhân dân, cùng với đó là việc xóa mù chữ cho người lớn tuổi,… Tuy nhiên những điều kiện cho việc dạy và học ở các cấp học vô cùng thiếu thốn, đặc biệt là đội ngũ giáo viên các cấp, thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Do vậy, việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ cấp thiết nhằm đáp ứng kịp thời và chủ động yêu cầu có đủ giáo viên để thực hiện chủ trương phát triển giáo dục của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Các trường sư phạm đào tạo giáo viên các cấp lần lượt được thành lập với quy mô ngày càng lớn, các trường sư phạm có nhiệm vụ đào tạo giáo viên và bồi dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên đang công tác ở các ngành học, cấp học.
Năm 1959 thành lập trường sư phạm cấp 1 để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cấp 1 hệ 7 +1 đặt tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn.
Năm 1960 thành lập trường sư phạm cấp 2 để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cấp 2 hệ 7+2 đặt tại nhà Tràng Phúc Nhạc, huyện Yên Khánh.
Năm 1962 thành lập trường sư phạm bổ túc văn hóa hệ 7+ để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phục vụ cho ngành bổ túc văn hóa cho người lớn tuổi đặt tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư và xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh.
Năm 1963 thành lập trường sư phạm mẫu giáo hệ 7+1 để đào tạo giáo viên phục vụ cho ngành mẫu giáo đặt tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh.
Năm 1966 thành lập trường sư phạm bồi dưỡng cán bộ quản lý các trường cấp 1, cấp 2,….
Sự nghiệp giáo dục Ninh Bình luôn phát triển theo năm tháng; đến những năm 1960, xã nào cũng có một trường cấp 1 hoàn chỉnh với số lượng học sinh ngày càng đông và quy mô ngày càng lớn; xã nào cũng có một trường cấp 2 với số học sinh ngày càng đông; Các lớp nuôi dạy trẻ, các lớp mẫu giáo cũng ngày một phát triển; công tác xóa mù chữ cho nhân dân lao động và bổ túc văn hóa cho các đối tượng đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp cũng là một nhiệm vụ cấp bách. Vì vậy số lượng giáo viên các ngành học, cấp học đòi hỏi ngày càng nhiều để phục vụ cho công tác giáo dục của tỉnh Ninh Bình. Vì thế các trường sư phạm cũng luôn phát triển với quy mô lớn hơn nhằm cung cấp đủ giáo viên phục vụ cho việc thực hiện cải cách giáo dục, phổ cập mẫu giáo và phổ cập cấp 1 đúng độ tuổi và phổ cập cấp 2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các ngành học, cấp học cũng được nâng lên; năm học 1973-1974 trường sư phạm cấp 1 đã chuyển từ hệ 7+ lên hệ 10+2, trường sư phạm cấp 2 chuyển từ hệ đào tạo 7+2 lên hệ 10+3.
Trước năm học 1972-1973, các trường sư phạm của tỉnh Ninh Bình ở phân tán, cách xa nhau, do đó không thuận lợi cho việc chỉ đạo, quản lý của tỉnh và của ngành giáo dục; việc hỗ trợ nhau về chuyên môn và thiết bị giảng dạy… không thực hiện được trong các trường sư phạm của tỉnh; trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quyết định thành lập khu các trường sư phạm từ năm học 1974-1975-1976 để đào tạo giáo viên cấp 1, cấp 2 và bổ túc văn hóa; nhờ đó công tác chỉ đạo, quản lý của tỉnh và ngành giáo dục tập trung hơn, tận dụng được cơ sở vật chất, thiết bị và sự hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn của đội ngũ giáo viên các trường sư phạm, việc đầu tư của tỉnh cũng tập trung hơn. Trong hai năm học, khu các trường sư phạm Ninh Bình được thành lập đặt tại nhà Tràng Phúc Nhạc, huyện Yên Khánh đã có chuyển biến rõ rệt, không khí thi đua dạy tốt, học tốt trong các trường đi vào chiều sâu, hiệu quả; chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên các cấp ngày càng được nâng cao.
Từ ngày 03/02/1976, tỉnh Hà Nam Ninh được thành lập (hợp nhất tỉnh Nam Hà và tỉnh Ninh Bình), các trường sư phạm tỉnh Ninh Bình hợp với các trường sư phạm tỉnh Nam Hà thành các trường sư phạm tỉnh Hà Nam Ninh và di chuyển ra Hà Nam – Nam Định, riêng trường trung cấp sư phạm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cấp 1 hệ 10+2 cho tỉnh Hà Nam Ninh ở lại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh. Trải qua 16 năm các trường sư phạm Hà Nam Ninh thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp theo hướng chuẩn hóa; trường sư phạm cấp 1 tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nhằm mục tiêu có 100% giáo viên cấp 1 đạt trình độ đào tạo hệ 10+2 và sau đó là 12+2; trường cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên cấp 2 nhằm mục tiêu có 10% giáo viên cấp 2 đạt trình độ cao đẳng sư phạm; trường sư phạm mẫu giáo đào tạo giáo viên mẫu giáo đạt trình độ 10+ … bằng cả hai hình thức tập trung và tại chức.
Năm 1992 tái lập tỉnh Ninh Bình, các trường sư phạm tỉnh Ninh Bình trở về, tiếp tục làm viêc tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh và được gọi là trường trung học sư phạm Ninh Bình; trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, tiểu học hệ 12+2, bồi dưỡng cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; đồng thời trường có nhiệm vụ liên kết để đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ 12+3 và cao đẳng sư phạm.
Năm 1996 trường trung học sư phạm Ninh Bình di chuyển về địa điểm mới tại xã Ninh Nhất huyện Hoa Lư; nhà trường được xây dựng khang trang trong khuôn viên rộng rãi, trang thiết bị phục vụ cho dạy, học và các hoạt động của nhà trường đầy đủ hơn, hiện đại hơn; vì thế chất lượng dạy và học đạt kết quả cao hơn. Nhà trường tập trung phấn đấu xây dựng các điều kiện để đạt tiêu chuẩn của một trường cao đẳng sư phạm và Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 1997 về việc thành lập trường cao đẳng sư phạm Ninh Bình trên cơ sở nâng cấp trường trung học sư phạm Ninh Bình. Từ đây, trường cao đẳng sư phạm Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở trình độ cao đẳng.
Niềm vui hiếm có đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình là trường Đại học Hoa Lư được thành lập theo quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường cao đẳng sư phạm Ninh Bình. Trong 10 năm qua trường Đại học Hoa Lư đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đào tạo hàng nghìn người đạt trình độ cử nhân sư phạm, cử nhân kinh tế,… và trình độ cao đẳng sư phạm; nhà trường đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và người lao động có chất lượng cao cho tỉnh Ninh Bình và đất nước.
Như vậy, từ năm 1959 đến nay, với tinh thần phấn đấu liên tục để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các trường sư phạm Ninh Bình đã đào tạo, bồi dưỡng được trên hai vạn cán bộ, giáo viên đạt trình độ theo chuẩn đáp ứng yêu cầu phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục trong từng giai đoạn. Sự nghiệp giáo dục của tỉnh Ninh Bình đạt được những kết quả như ngày nay là do nhiều yếu tố, nhưng một những yếu tố quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên do các trường sư phạm Ninh Bình đào tạo, bồi dưỡng đã đủ năng lực, trình độ để đảm đương nhiệm vụ được giao qua từng giai đoạn cách mạng.
Suốt chặng đường xây dựng các trường sư phạm Ninh Bình, từ sư phạm sơ cấp, đến sư phạm trung cấp, đến cao đẳng sư phạm, rồi đến trường Đại học Hoa Lư là một quá trình gian khổ và đầy khó khăn, nhưng cũng là quá trình đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo Ninh Bình trưởng thành như ngày ngay và cũng là quá trình tích lũy kinh nghiệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các ngành học, cấp học của các trường sư phạm Ninh Bình.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường Đại học Hoa Lư và tiến tới kỷ niệm 60 năm truyền thống trường sư phạm Ninh Bình, chúng ta cùng nhìn lại những bước đi đúng đắn đã qua, cùng vui mừng về sự đóng góp của các trường sư phạm trước kia và của trường Đại học Hoa Lư ngày nay đối với sự nghiệp giáo duc của tỉnh nhà. Mong rằng trường Đại học Hoa Lư tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567