Văn bản tuyển sinh

Các văn bản liên quan tới hoạt động tuyển sinh

TTTên công vănNội dung#
11778/BGDĐT-GDĐHHướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm nonTải về
2Phụ lục CV Hướng dẫn 1778Lịch Tuyển Sinh Đại Học; Tuyển Sinh Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non Năm 2020Tải về
3Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐTTuyển sinh trình độ Đại học; Cao đẳng ngành Mầm nonTải về
4

QĐ số 187/QĐ-ĐHHL ngày 14/6/2022

Ban hành Quy chế tổ chức thi năng khiếu ngành GDMN tại trường ĐHHLTải về

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 0936331567