Văn bản tuyển sinh

Các văn bản liên quan tới hoạt động tuyển sinh

TTTên công vănNội dung#
1Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Tải về

Tải về

2Phụ lục ban hành kèm TT 09/2022/TT-BGDĐTDanh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩTải về
3QĐ số 19/QĐ-ĐHHL tháng 1/2023Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của trường Đại học Hoa LưTải về
4QĐ 297/QĐ-ĐHHL ngày 16 tháng 5 năm 2023Ban hành Quy chế thi năng khiếu ngành GDMN tại trường Đại học Hoa LưTải về
5Công khai về tuyển sinh năm 2024Tải về

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567