Văn bản tuyển sinh

Các văn bản liên quan tới hoạt động tuyển sinh năm 2020

TTTên công vănNội dung#
11778/BGDĐT-GDĐHHướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm nonTải về
2Phụ lục CV Hướng dẫn 1778Lịch Tuyển Sinh Đại Học; Tuyển Sinh Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non Năm 2020Tải về
3Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐTTuyển sinh trình độ Đại học; Cao đẳng ngành Mầm nonTải về

Lưu ý: Với hệ cao đẳng chỉ còn ngành Mầm non

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567