KHOA XÃ HỘI - DU LỊCH

Giới thiệu về Khoa Xã hội – Du lịch

Vào tháng 3, năm 2008, Xã hội & Du lịch là cái tên chính thức của khoa sau 6 tháng khi trường CĐSP Ninh Bình được nâng cấp thành trường Đại học Hoa Lư.

Từ đây ngoài nhiệm vụ đã gắn cùng thương hiệu của nhà trường mấy chục năm trước, khoa có thêm trọng trách mới: đào tạo các khối ngành sư phạm (Đại học Văn Sử, Đại học Ngữ Văn) và các ngành khác như: Việt Nam học, Khoa học Thư viện, Quản trị văn phòng, quản lý các lớp Nhạc, Họa (liên kết đào tạo với trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương), bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho giáo viên Tiểu học, THCS trong tỉnh.
Về nhân sự: Khoa có 27 giảng viên, biên chế thành 4 tổ bộ môn: Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Xã hội học với 21 thạc sĩ, 05 giảng viên đang theo học Cao học và 1 Cử nhân.
Về ban lãnh đạo Khoa: trong 6 năm liền Ths Nguyễn Thị Bình đảm nhiệm cương vị quyền trưởng khoa. Hiện tại, khoa có 2 Phó trưởng khoa là Ths Nguyễn Thị Phương và Ths Nguyễn Thị Thu Giang.

Giới thiệu về Khoa Xã hội – Du lịch
Về số lớp sinh viên: Khoa là một trong ba đơn vị có số lượng sinh viên đông trong toàn trường. Từ năm 2013, khoa bắt đầu tiếp nhận lưu sinh viên Lào theo học ngành Sư phạm và Việt Nam học. Hiện nay khoa đang quản lí 05 lớp sinh viên hệ chính quy.
Hiện tại đội ngũ giảng viên của khoa trưởng thành nhanh chóng, dần chủ động trong việc lựa chọn chương trình phù hợp với thực tế, biết tìm ra cách truyền đạt hiệu quả đối với người học mang những nét đặc thù của địa phương và vì sự phát triển bền vững của nhà trường.
2. Chức năng, nhiệm vụ
Đào tạo và quản lý các lớp cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành sư phạm Ngữ Văn, Việt Nam học, Quản trị văn phòng, Khoa học thư viện.
Thành tích đạt được
1. Về đào tạo
Từ năm 2007 đến nay, khoa đã đào tạo được khoảng gần nghìn sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn, sư phạm Sử - GDCD, sư phạm Địa – Sinh, Việt Nam học, Quản trị văn phòng, Khoa học thư viên trình độ cao đẳng, đại học chính quy và liên thông Đại học Sư phạm Ngữ Văn, Việt Nam học với chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
2. Công tác nghiên cứu khoa học
- 9 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc; năm 2017, đang có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh được phê duyệt thực hiện.
- 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên.
- 49 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa đã được thực hiện đạt kết quả tốt, phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường.
3. Công tác thi đua
- Tập thể: Khoa liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.
- Cá nhân: 01 giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, 02 giảng viên nhận Bằng khen của Bộ, 01 giảng viên nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 01 giảng viên được Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Ninh Bình…