Giới thiệu

Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý (GDTC – TL) được thành lập theo quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 15 tháng 1 năm 2009 của UBND Tỉnh Ninh Bình trên cơ sở tách ra từ Tổ Bộ môn Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Tâm lý giáo dục. Tổng số giảng viên của Bộ môn khi mới thành lập là 10 đồng chí, trong đó trình độ thạc sỹ có 05 đồng chí, đại học có 05 đồng chí; Chi bộ Bộ môn có 05 đảng viên. Đến nay tổng số giảng viên của Bộ môn là 15 đồng chí, trong đó 01 đồng chí có trình độ tiến sỹ, 11 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 03 đồng chí có trình độ cử nhân và có 01 đồng chí đang theo học thạc sỹ. Chi bộ Bộ môn có 12 đồng chí là đảng viên.

Giới thiệu

Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý có nhiệm vụ:

Giảng dạy các môn Giáo thể chất, Tâm lý, Giáo dục cho các lớp sư phạm và ngoài sư phạm trong trường; Giảng dạy môn Tâm lý học, Giáo dục học cho các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do nhà trường mở; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức giảng dạy học phần Giáo dục quốc phòng , an ninh cho các lớp hệ chính quy; Chủ trì phối hợp với các đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và ngoại khóa về tâm lý giáo dục cho HSSV.

Từ khi thành lập đến nay, Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: tích cực làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, giảng viên của Bộ môn; thực hiện tốt công tác chuyên môn. Hàng năm 100% cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và viết bài cho thông báo khoa học của trường, xây dựng chương trình theo học chế tín chỉ. Về NCKH tính đến nay có 19 đề tài do các đồng chí trong Bộ môn làm chủ nhiệm đề tài, ngoài ra còn tham gia thành viên các đề tài ở đơn vị khác, có 03 tập bài giảng được biên soạn, các đề tài và bài giảng đều được nghiệm thu và bước đầu được ứng dụng ngay trong quá trình giảng dạy và giáo dục sinh viên, học sinh. Đặc biệt năm học 2014 - 2015 và 2015 -2016 có 11 bài đăng cho tạp chí khoa học của trường và các tạp chí cấp quốc gia; Hội thảo quốc tế. Bên cạnh đó các giảng viên của Bộ môn còn tham gia Hội đồng Khoa học cấp trường, tham gia hướng dẫn khóa luận cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm Non, tham gia Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. Về công tác xây dựng chương trình theo học chế tín chỉ, năm học 2014 - 2015 Bộ môn đã tham gia cùng các khoa chuyên môn xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ các ngành sư phạm và ngoài sư phạm, chương trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng cho khóa D8, C22. Năm học 2015 - 2016, Bộ môn đã tham gia thực hiện tốt việc rà soát xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Giáo dục tiểu học hệ đại học, xây dựng mới chương trình môn Giáo dục thể chất theo tinh thần Thông tư 25/2015/ BGD & ĐT dành cho hệ đào tạo đại học.

Nhìn chung Bộ môn đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những thành tích đáng kể:

- 07 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

- Năm học 2012 - 2013: được UBND tỉnh khen Danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc.

- 01 đồng chí được UBND Tỉnh tặng khen Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh; 02 đồng chí được UBND Tỉnh tặng bằng khen; 03 đồng chí được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

- Năm 2010 Bộ môn giành 01 huy chương vàng đôi nam nữ giải cầu lông công đoàn viên chức Tỉnh; 02 huy chương vàng đôi nam nữ và đôi nam giải cầu lông nam đồng bằng Bắc bộ;Năm 2011 giành 01 huy chương vàng đôi nam nữ giải cầu lông câu lạc bộ tỉnh Ninh Bình; Năm 2013 giành01 huy chương đồng đôi nam nữ giải cầu lông do tỉnh tổ chức; Năm 2014được Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam tặng bằng khen. Năm 2016 giành 01 Huy chương bạc Giải cầu lông các trường chuyên nghiệp Nam đồng bằng Bắc bộ, 01 Huy chương bạc đôi nam giải Cầu lông các Câu lạc bộ tỉnh Ninh Bình, 01 giải nhất đôi nam, 01 giải Ba đôi nam nữ Giải Cầu lông Công đoàn viên chức khối cơ quan tỉnh.