Các khoa, bộ môn

Giới thiệu các khoa, bộ môn

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ, điện thoại

Sư phạm Trung học

Lê Thị Tâm

Lê Nguyệt Hải Ninh

Trần Thị Huyền Phương

Phó Trưởng khoa phụ trách

Phó Trường khoa

Phó Trưởng khoa

Nhà A2

02293.512.919

Khoa Kinh tế

Đinh Thị Kim Khánh

Đỗ Thị Thủy

Phó Trưởng khoa phụ trách

Phó Trưởng khoa

Nhà A2,

02293.512.980

Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non

Nguyễn Thị Nguyệt

Phạm Thị Thanh Vân

Lưu Thị Chung

Phó Trưởng khoa phụ trách

Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Nhà A2

02293.512.986

Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ tin học

Nguyễn Hồng Tuyên

Đào Sỹ Nhiên

Phó Trưởng khoa phụ trách

Phó Trưởng khoa

Tòa nhà A2,

02293.510543

Khoa Văn hóa – Du lịch

Nguyễn Thị Phương

Đinh Văn Viễn

Phó Trưởng khoa phụ trách

Phó Trưởng khoa

Tòa nhà A2,

02293.512739

Khoa Giáo dục thường xuyên

Trần Ngọc Tú

Phạm Thị Hương Thảo

Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Nhà A4

02293.892.700

Bộ môn Lý luận chính trị

Đoàn Sỹ Tuấn

Hoàng Diệu Thúy

Lê Thị Ngọc Thùy

Trưởng bộ môn

Phó Trưởng bộ môn

Phó Trưởng bộ môn

Nhà A2

02293.512916

Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý

Vũ Thị Hồng

Phó Trưởng bộ môn

Nhà A2

02293.512.738