Các khoa, bộ môn

Giới thiệu các khoa, bộ môn

Giới thiệu các khoa, bộ môn

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ, điện thoại

Khoa Tự nhiên

Lê Chí Nguyện

Phùng Thị Thanh Hương

Lâm Văn Năng

Trưởng khoa

Phó khoa

Phó khoa

Tầng 3 – Nhà A2

02293.512.919

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

Đinh Thị Kim Khánh

Đỗ Thị Thủy

Trưởng khoa

Phó khoa

Tòa nhà A3, 02293.512.980

Khoa Nông – Lâm

Lê Thị Tâm

Lê Nguyệt Hải Ninh

Trưởng khoa

Phó khoa

Tầng 3 – Nhà A2

02293.590945

Khoa Tiểu học - Mầm non

Tạ Hoàng Minh

Phạm Thị Thanh Vân

Lưu Thị Chung

Trưởng khoa

Phó khoa

Phó khoa

Tầng 2 – Nhà A2

02293.512.986

Khoa Ngoại ngữ - Tin học

Nguyễn Hồng Tuyên

Đào Sỹ Nhiên

Trưởng khoa

Phó khoa

Tòa nhà A3, 02293.510543

Khoa Xã hội – Du lịch

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Thu Giang

Trưởng khoa

Phó khoa

Tòa nhà A3, 02293.512739

Khoa Giáo dục thường xuyên

Trần Ngọc Tú

Phạm Hương Thảo

Trưởng khoa

Phó khoa

Nhà A4

02293.892.700

Bộ môn Lý luận chính trị

Đoàn Sỹ Tuấn

Trưởng bộ môn

Tầng 2 – Nhà A2

02293.512916

Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý

Nguyễn Thị Nguyệt

Trưởng bộ môn

Tầng 3 – Nhà A2

02293.512.738