CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ, KHÓA V, NHIỆM KỲ 2019-2022

I. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

1. Đồng chí Đinh Thị Vân Anh

2. Đồng chí Vũ Thị Ngọc Bích

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng

4. Đồng chí Lương Thị Thanh Huyền

5. Đồng chí Hoàng Việt Hưng

6. Đồng chí Phạm Quốc Hưng

7. Đồng chí Trần Thị Tuyết Mai

8. Đồng chí Bùi Thị Khánh Ngân

9. Đồng chí Nguyễn Thị Nhàn

10. Đồng chí Nguyễn Trọng Tâm

11. Đồng chí Đinh Tiến Thành

12. Đồng chí Phạm Thị Thu Thảo

13. Đồng chí Phạm Thị Thu Trang

14. Đồng chí Đinh Thị Thủy

15. Đồng chí Bùi Thị Tươi

II. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

1. Đồng chí Hoàng Việt Hưng

2. Đồng chí Bùi Thị Khánh Ngân

3. Đồng chí Nguyễn Thị Nhàn

4. Đồng chí Nguyễn Trọng Tâm

5. Đồng chí Đinh Tiến Thành

III. THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TRƯỜNG

1. Đồng chí Hoàng Việt Hưng - Bí thư Đoàn trường

2. Đồng chí Nguyễn Thị Nhàn - Phó Bí thư Đoàn trường

3. Đồng chí Nguyễn Trọng Tâm - Phó Bí thư Đoàn trường

IV. ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TRƯỜNG

1. Đồng chí Nguyễn Thị Nhàn - Chủ nhiệm

2. Đồng chí Bùi Thị Khánh Ngân - Ủy viên

3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên