CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ, KHÓA V, NHIỆM KỲ 2019-2022

I. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

1. Đồng chí Bùi Trung Anh

2. Đồng chí Trần Thị Kim Chi

3. Đồng chí Đặng Thanh Điềm

4. Đồng chí Hoàng Việt Hưng

5. Đồng chí Bùi Thùy Liên

6. Đồng chí Lê Thị Phương Linh

7. Đồng chí Ninh Tiến Nam

8. Đồng chí Bùi Thị Khánh Ngân

9. Đồng chí Bùi Thị Nhung

10. Đồng chí Phạm Thị Khánh Quỳnh

11. Đồng chí Đinh Tiến Thành

12. Đồng chí Nguyễn Hồng Thủy

13. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy

14. Đồng chí Bùi Thị Khánh Vân

15. Đồng chí Hoàng Hạ Vy

II. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

1. Đồng chí Hoàng Việt Hưng

2. Đồng chí Đặng Thanh Điềm

3. Đồng chí Đinh Tiến Thành

4. Đồng chí Bùi Thị Khánh Ngân

5. Đồng chí Bùi Thị Nhung

III. THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TRƯỜNG

1. Đồng chí Hoàng Việt Hưng - Bí thư Đoàn trường

2. Đồng chí Đặng Thanh Điềm - Phó Bí thư Đoàn trường

3. Đồng chí Đinh Tiến Thành - Phó Bí thư Đoàn trường

IV. ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TRƯỜNG

1. Đồng chí Đinh Tiến Thành - Chủ nhiệm

2. Đồng chí Bùi Thị Khánh Ngân - Phó Chủ nhiệm

3. Đồng chí Bùi Thị Nhung - Ủy viên

4. Đồng chí Trần Hoài Hương - Ủy viên

5. Đồng chí Nguyễn Phương Linh - Ủy viên