TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Xem tiếp

Trường Đại Học Hoa Lư có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

Tin tiêu điểm