TRUNG TÂM THƯ VIỆN - THIẾT BỊ

Giới thiệu

Trung tâm Thư viện - Thiết bị Trường Đại học Hoa Lư, ban đầu là Tổ Thiết bị dạy học (Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình), sau đó là Tổ Hỗ trợ Học tập- Thư viện (Trường Đại học Hoa Lư- được thành lập tháng 4 năm 2007). Do yêu cầu phát triển và nhiệm vụ thực tế của nhà trường; ngày 20 tháng 02 năm 2009, Hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định số 103 về việc thành lập Trung tâm Thư viện- Thiết bị. Trong suốt thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của tập thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị, sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Ban Giám hiệu nhà trường, sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị trực thuộc, Trung tâm Thư viện - Thiết bị đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng, thiết thực giữ vững sự ổn định và phát triển của nhà trường.