Các phòng ban

Giới thiệu các phòng ban

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ, điện thoại

Phòng Tổ chức - Tổng hợp

Lương Duy Quyền

Hoàng Diệu Thúy

Bùi Duy Bình

Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng

Tầng 1 – Nhà A

02293 892.242

Phòng Tài vụ

Bùi Thị Hải Yến

Trần Tố Vân

Phạm Văn Truyền

Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng

Tầng 1 – Nhà A2

02293 892.247

Phòng Hành chính - Quản trị

Trần Việt Hùng

Nguyễn Thị Thu Hoài

Đinh Thành Công

Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng

Tầng 1 – Nhà A

02293 892.702

Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học

Dương Trọng Luyện

Phan Thị Hồng Duyên

Hoàng Đức Hoan

Phó phòng phụ trách

Phó phòng

Phó phòng

Tầng 1 – Nhà A2

02293 892.246

Phòng Công tác sinh viên

Phạm Xuân Lê Đồng

Đinh Thị Liên

Trưởng phòng

Phó phòng

Tầng 1 – Nhà A

02293.512.917

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Nguyễn Hữu Tiến

Lương Thị Hà

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng

Tầng 2 – Nhà A2

02293.892.244

Ban quản lý ký túc xá

Đinh Ngọc Lưu

Lê Hồng Phượng

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

Ký túc xá