1. Báo cáo Tự đánh giá CSGD và Danh mục minh chứng

2. Báo cáo Đánh giá ngoài CSGD

3. Báo cáo Tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định CSGD

4. Báo cáo Tự đánh giá CTĐT và Danh mục minh chứng ngành

5. Cáo báo cáo về hoạt động ĐBCL

SttTên văn bảnSố/ngày,thángNơi phát hành
I. Báo cáo về hoạt động đảm bảo chất lượng
1Báo cáo về hoạt động ĐBCL năm 2015 (xem tại đây)78/BC-ĐHHL Ngày 02/06/2015ĐHHL
2Báo cáo về hoạt động ĐBCL năm 2016 (xem tại đây)179/BC-ĐHHL Ngày 09/11/2017ĐHHL
3Báo cáo về hoạt động ĐBCL năm 2017 (xem tại đây)179/BC-ĐHHL Ngày 09/11/2017ĐHHL
4Báo cáo về hoạt động ĐBCL năm 2018 (xem tại đây)107/BC-ĐHHL Ngày 26/06/2018ĐHHL
5Báo cáo về hoạt động ĐBCL năm 2019 (xem tại đây)159/BC-ĐHHL Ngày 30/09/2019ĐHHL
II. Báo cáo khảo sát
1Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (xem tại đây)74/BC-ĐHHL Ngày 10/05/2018ĐHHL
2Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng các bên liên quan về hoạt động hỗ trợ, phục vụ, giám sát giảng dạy và phục vụ cộng đồng (xem tại đây)231/BC-ĐHHL Ngày 28/12/2018ĐHHL
3Báo cáo khảo sát đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp (xem tại đây)147/BC-ĐHHL Ngày 12/09/2019ĐHHL

Tin tiêu điểm