Văn bản pháp quy NCKH Bộ

Các văn bản nghiên cứu khoa học cấp bộ

TTVăn bảnTên văn bảnGhi chú
145/2020/TT-BGDĐTThông tư Ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ giành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại họcThông tư
226/2021/TT-BGDĐTThông tư Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại họcThông tư
3Thực hiện từ ngày 08/11/2021Phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng giáo sưDanh mục

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567