Giới thiệu

Mười năm qua, Đảng bộ trường Đại học Hoa Lư tiền thân là Chi bộ- Đảng bộ Trường Trung cấp Sư phạm Hà Nam Ninh- Ninh Bình (giai đoạn 1959- 1999), Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình (giai đoạn 1997- 2006). Tháng 11/2006, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình được chuyển sinh hoạt từ Thành ủy Ninh Bình về Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh. Ngày 09/4/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 407/QĐ- TTg về việc thành lập Trường Đại học Hoa Lư trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình.

Tháng 8/2007, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình được đổi tên thành Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư, khi ấy Đảng bộ nhà trường có 7 Chi bộ với trên 50 đảng viên, đến nay (09/11/2018) Đảng bộ nhà trường đã có 231 đảng viên sinh hoạt tại 19 Chi bộ.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục- Đào tạo và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh, Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện đối với Nhà trường. Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác xây dựng đội ngũ, đầu tư trang bị cơ sở vật chất và xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

ii. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XVI (NHIỆM KỲ 2015-2020)

1. Tiến sĩ Vũ Văn Trường

2. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh

3. Thạc sĩ Phạm Quang Huấn

4. Thạc sĩ Dương Trọng Hạnh

5. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Tiến

6. Thạc sĩ Lương Duy Quyền

7. Thạc sĩ Phạm Xuân Lê Đồng

8. Thạc sĩ Bùi Thị Hải Yến

9. Thạc sĩ Phùng Thị Thanh Hương

10. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Tuyên

11. Tiến sĩ Phan Thị Hồng Duyên

12. Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương

13. Tiến sĩ Tạ Hoàng Minh

iii. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHÓA XVI (NHIỆM KỲ 2015- 2020).

1. Tiến sĩ Vũ Văn Trường- Bí thư Đảng ủy

2. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

3. Thạc sĩ Phạm Quang Huấn- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

iv. ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHÓA XVI (NHIỆM KỲ 2015- 2020).

1. Thạc sĩ Phạm Quang Huấn- Chủ nhiệm

2. Thạc sĩ Dương Trọng Hạnh- Phó Chủ nhiệm

3. Thạc sĩ Phùng Thị Thanh Hương- Ủy viên