Danh sách Email

Danh sách email

SttHọ và tênNgày sinhChức vụĐịa chỉ mail
BAN GIÁM HIỆU
1Vũ Văn Trường01/01/1975P.Hiệu trưởng PTvvtruong@hluv.edu.vn
3Nguyễn Mạnh Quỳnh13/10/1970P.Hiệu trưởngnmquynh@hluv.edu.vn
3Phạm Quang Huấn15/03/1970P.Hiệu trưởngpqhuan@hluv.edu.vn
PHÒNG TỔ CHỨC - TỔNG HỢP
tochuc@hluv.edu.vn
1Lương Duy Quyền15/06/1981Trưởng phòngldquyen@hluv.edu.vn
2Hoàng Diệu Thúy28/10/1976P. Trưởng phònghdthuy@hluv.edu.vn
3Bùi Duy Bình25/08/1976P. Trưởng phòngbdbinh@hluv.edu.vn
4Nguyễn Thanh Hòa01/08/1983Giảng viênnthoa@hluv.edu.vn
5Vũ Thị Loan18/06/1990Giảng viênvtloan@hluv.edu.vn
6Nguyễn Kim Tiến07/02/1996Giảng viênnktien@hluv.edu.vn
7Lã Thị Hương Giang05/05/1978Nhân viênlthgiang@hluv.edu.vn
8Nguyễn Thị Linh05/07/1978Nhân viênntlinh@hluv.edu.vn
PHÒNG TÀI VỤ
taivu@hluv.edu.vn
1Bùi Thị Hải Yến05/04/1969Trưởng phòngbthyen.tv@hluv.edu.vn
2Trần Thị Tố Vân03/06/1972P.Trưởng phòngtttvan@hluv.edu.vn
3Phạm Văn Truyền22/01/1970P.Trưởng phòngpvtruyen@hluv.edu.vn
4Phạm Thị Oanh02/04/1983Giảng viênptoanh@hluv.edu.vn
5Trần Thị Nam22/10/1981Kế toán viên TCttnam@hluv.edu.vn
6Tống Thị Ngọc Lan02/12/1981Kế toán viênttnlan@hluv.edu.vn
7Dương Thị Lan Hương10/10/1983Kế toán viêndtlhuong@hluv.edu.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
hanhchinh@hluv.edu.vn
1Trần Việt Hùng22/02/1969Trưởng phòngtvhung@hluv.edu.vn
2Đinh Thành Công20/02/1985P.Trưởng phòngdtcong@hluv.edu.vn
3Nguyễn Thị Thu Hoài15/07/1977P.Trưởng phòngntthoai@hluv.edu.vn
4Hoàng Quốc Hùng08/03/1983Chuyên viênhqhung@hluv.edu.vn
5Nguyễn Thị Thùy Dung02/04/1984Nhân viênnttdung@hluv.edu.vn
6Nguyễn Văn Lĩnh15/03/1980Giáo viên THCSnvlinh@hluv.edu.vn
7Trần Thị Phương Thảo30/01/1988Nhân viênttpthao@hluv.edu.vn
8Nguyễn Xuân Thuấn22/10/1983Nhân viênnxthuan@hluv.edu.vn
9Đặng Hữu Việt11/06/1978Nhân viêndhviet@hluv.edu.vn
10Vũ Thị Kiều Anh20/12/1989Nhân viênvtkanh@hluv.edu.vn
11Nguyễn Thị Vẻ19/08/1983Nhân viênntve@hluv.edu.vn
12Phạm Xuân Giới15/06/1959Cán sựpxgioi@hluv.edu.vn
13Trần Gia Long01/02/1981Nhân viêntglong@hluv.edu.vn
14An Quang Hiển03/02/1976Nhân viênaqhien@hluv.edu.vn
15Lê Văn Hệ26/01/1970Nhân viênlvhe@hluv.edu.vn
16Nguyễn Văn Anh22/02/1962Nhân viênnvanh@hluv.edu.vn
17Hoàng Quý Thu11/01/1969Nhân viênhqthu@hluv.edu.vn
18Phạm Minh Tứ03/01/1971Nhân viênpmtu@hluv.edu.vn
19Nguyễn Quang Chiến23/12/1967Nhân viênnqchien@hluv.edu.vn
20Nguyễn Thị Chinh15/10/1980Nhân viênntchinh@hluv.edu.vn
21Nguyễn Thị Tuyết02/09/1982Nhân viênnttuyet@hluv.edu.vn
22Đinh Thị Quyên10/11/1996Nhân viêndtquyen@hluv.edu.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ KHOA HỌCdaotao@hluv.edu.vn
1Dương Trọng Luyện18/02/1984P.Trưởng phòng PTdtluyen@hluv.edu.vn
2Phan Thị Hồng Duyên26/10/1970P.Trưởng phòngpthduyen@hluv.edu.vn
3Hoàng Đức Hoan15/07/1977P.Trưởng phònghdhoan@hluv.edu.vn
4Nguyễn Thị Minh Ngọc29/01/1977Giảng viênntmngoc@hluv.edu.vn
5Nguyễn Thị Thảo16/02/1984Giảng viênntthao@hluv.edu.vn
6Phùng Thị Thao27/09/1986Giảng viênptthao@hluv.edu.vn
7Trương Ngọc Dương22/04/1985Giảng viêntnduong@hluv.edu.vn
8Phạm Văn Cường28/01/1983Giảng viênpvcuong.pdt@hluv.edu.vn
9Phạm Xuân Nguyện22/03/1983Giảng viênpxnguyen@hluv.edu.vn
10Vũ Thị Quyên08/03/1986Chuyên viênvtquyen@hluv.edu.vn
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
khaothi@hluv.edu.vn
1Nguyễn Hữu Tiến30/07/1962Trưởng phòngnhtien@hluv.edu.vn
2Lương Thị Hà06/05/1975P.Trưởng phòngltha@hluv.edu.vn
3Nguyễn Anh Tuấn10/05/1978P.Trưởng phòngnatuan@hluv.edu.vn
4Trương Tiến Phụng22/12/1983Giảng viênttphung@hluv.edu.vn
5Lã Đăng Hiệp08/04/1985Giảng viênldhiep@hluv.edu.vn
6Hoàng Thị Kim Thao09/11/1987Chuyên viênhtkthao@hluv.edu.vn
7Đinh Thị Dương Quỳnh02/02/1985Chuyên viêndtdquynh@hluv.edu.vn
9Phạm Duy Hưng08/01/1990Chuyên viênpdhung@hluv.edu.vn
8Trần Thị Hà Tâm10/12/1984Chuyên viêntthtam@hluv.edu.vn
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
congtacsinhvien@hluv.edu.vn
1Phạm Xuân Lê Đồng11/02/1976Trưởng phòngpxldong@hluv.edu.vn
2Lê Hồng Phượng26/10/1978P.Trưởng phònglhphuong@hluv.edu.vn
3Đinh Thị Liên05/05/1987P.Trưởng phòngdtlien@hluv.edu.vn
4Lâm Ngọc Cương24/01/1991Chuyên viênlncuong@hluv.edu.vn
5Trịnh Xuân Quỳnh21/10/1986Chuyên viêntxquynh@hluv.edu.vn
6Ninh Tiến Nam14/11/1987Chuyên viênntnam@hluv.edu.vn
7Phạm Thu Thủy28/10/1985Chuyên viênptthuy.ctsv@hluv.edu.vn
8Vũ Thị Hà27/08/1987Chuyên viênvtha@hluv.edu.vn
9Trịnh Thị Hoài Thanh17/12/1988Chuyên viêntththanh@hluv.edu.vn
KHOA XÃ HỘI - DU LỊCH
xahoidulich@hluv.edu.vn
1Nguyễn Thị Phương03/07/1973P.Trưởng khoa PTntphuong@hluv.edu.vn
2Nguyễn Thị Thu Giang19/02/1977P. Trưởng khoanttgiang@hluv.edu.vn
3Trần Thị Huyền Phương28/12/1975Trưởng môn văntthphuong@hluv.edu.vn
4Vũ Phương Thảo25/08/1984Giảng viênvpthao@hluv.edu.vn
5An Thị Ngọc Lý13/05/1987Giảng viênatnly@hluv.edu.vn
6Nguyễn Thị Thu05/11/1982Giảng viênntthu@hluv.edu.vn
7Đỗ Thị Bích Thủy27/07/1989Giảng viêndtbthuy@hluv.edu.vn
8Lê Thị Huệ25/09/1977Trưởng môn Lịch sửlthue@hluv.edu.vn
9Phạm Thị Loan28/03/1977Giảng viênptloan@hluv.edu.vn
10Lương Thị Tú07/05/1986Giảng viênlttu@hluv.edu.vn
11Đỗ Thị Hồng Thu09/03/1984Trưởng môn VNHdththu@hluv.edu.vn
12Nguyễn Hồng Thủy14/09/1991Giảng viênnhthuy@hluv.edu.vn
13Nguyễn Thị Hằng12/12/1985Giảng viênnthang.kxh@hluv.edu.vn
14Lê Thị Thu Hoài06/06/1980Giảng viênltthoai@hluv.edu.vn
15Phạm Thị Hồng Tâm24/06/1985Giảng viênpthtam@hluv.edu.vn
16Đàm Thu Vân10/02/1983Giảng viêndtvan@hluv.edu.vn
17Bùi Thị Hồng Giang16/11/1983Giảng viênbthgiang@hluv.edu.vn
18Nguyễn Thị Hồng Nhung08/07/1985Giảng viênnthnhung@hluv.edu.vn
19Vũ Thị Tuyết Mai27/03/1986Giảng viênvttmai@hluv.edu.vn
20Phạm Thị Thu Thủy16/04/1988Giảng viênpttthuy@hluv.edu.vn
21Dương Thị Dung29/09/1987Giảng viêndtdung@hluv.edu.vn
22Trần Thị Thu23/11/1984Giảng viênttthu@hluv.edu.vn
23Ngô Thị Huệ20/10/1985Giảng viênnthue@hluv.edu.vn
24Trần Thị Hiên10/08/1988Giảng viêntthien@hluv.edu.vn
25Lê Thị Hiệu06/11/1988Giảng viênlthieu@hluv.edu.vn
26Vũ Thị Hường06/12/1985Giảng viênvthuong@hluv.edu.vn
27Bùi Lê Nhật15/02/1986Giảng viênblnhat@hluv.edu.vn
KHOA TỰ NHIÊN
tunhien@hluv.edu.vn
1Lê Chí Nguyện22/12/1964P.Trưởng khoa PTlcnguyen@hluv.edu.vn
2Phùng Thị Thanh Hương17/02/1976P. Trưởng khoaptthuong@hluv.edu.vn
3Lâm Văn Năng08/11/1978P. Trưởng khoalvnang@hluv.edu.vn
5Phạm Văn Cường26/12/1969Giảng viênpvcuong.ktn@hluv.edu.vn
6Lê Thị Hồng Hạnh22/12/1982Giảng viênlthhanh@hluv.edu.vn
7Vũ Thị Ngọc Ánh15/08/1986Giảng viênvtnanh@hluv.edu.vn
8Đinh Bích Hảo10/08/1987Giảng viêndbhao@hluv.edu.vn
9Đặng Thị Thu Hiền25/03/1985Giảng viêndtthien@hluv.edu.vn
10Bùi Thị Hải Yến03/03/1989Giảng viênbthyen.ktn@hluv.edu.vn
11Nguyễn Thị Nhàn23/07/1987Giảng viênntnhan@hluv.edu.vn
12Phạm Thị Minh Thu03/10/1992Giảng viênptmthu.ktn@hluv.edu.vn
13Võ Thị Lan Phương11/02/1984Giảng viênvtlphuong@hluv.edu.vn
14Nguyễn Thị Lan Phương12/01/1987Giảng viênntlphuong@hluv.edu.vn
15Hà Thị Hương04/10/1976Trưởng môn hóahthuong@hluv.edu.vn
16Đinh Thị Kim Dung21/11/1979Giảng viêndtkdung@hluv.edu.vn
17Hoàng Thị Ngọc Hà13/09/1980Giảng viênhtnha@hluv.edu.vn
18Bùi Thị Kim Cúc28/10/1977Giảng viênbtkcuc@hluv.edu.vn
19Nguyễn Thiết Kế22/03/1981Giảng viênntke@hluv.edu.vn
KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
ngoaingu-tinhoc@hluv.edu.vn
1Nguyễn Thị Hồng Tuyên09/11/1978P.Trưởng khoa PTnthtuyen@hluv.edu.vn
2Đào Sỹ Nhiên09/08/1979P. Trưởng khoadsnhien@hluv.edu.vn
3Phạm Thị Thanh14/10/1981Trưởng môn Tin họcptthanh@hluv.edu.vn
4Đặng Thị Thu Hà03/09/1979Giảng viêndttha.nnth@hluv.edu.vn
5Nguyễn Tất Thắng20/12/1979Giảng viênntthang.nnth@hluv.edu.vn
6Mai Thị Thu Hân22/02/1981Trưởng môn Tiếng Anhmtthan@hluv.edu.vn
7Dương Thị Ngọc Anh18/06/1977Giảng viêndtnanh@hluv.edu.vn
8Nguyễn Thị Mỹ Hạnh06/10/1984Giảng viênntmhanh@hluv.edu.vn
9Hoàng Thị Tuyết09/03/1978Giảng viênhttuyet@hluv.edu.vn
10Nguyễn Thị Thúy Huyền08/02/1986Giảng viênntthuyen@hluv.edu.vn
11Nguyễn Thị Hoàng Huế27/09/1982Giảng viênnthhue@hluv.edu.vn
12Đinh Thị Thùy Linh18/02/1987Giảng viêndttlinh@hluv.edu.vn
13Nguyễn Thị Huệ19/01/1989Giảng viênnthue.nn@hluv.edu.vn
14Phạm Đức Thuận17/08/1980Giảng viênpdthuan@hluv.edu.vn
15Nguyễn Thị Miền20/03/1986Giảng viênntmien@hluv.edu.vn
16Phạm Thanh Tâm15/12/1984Giảng viênpttam@hluv.edu.vn
17Nguyễn Thị Lệ Thu15/04/1988Giảng viênntlthu@hluv.edu.vn
18Đinh Thị Thu Huyền20/11/1983Giảng viêndtthuyen@hluv.edu.vn
19Đặng Thanh Điềm23/10/1989Giảng viêndtdiem@hluv.edu.vn
20Bùi Thị Nguyên08/03/1983Giảng viênntnguyen@hluv.edu.vn
KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT
kinhte@hluv.edu.vn
1Đinh Thị Kim Khánh09/12/1982P.Trưởng khoa PTdtkkhanh@hluv.edu.vn
2Đỗ Thị Thủy14/06/1977P. Trưởng khoadothithuy@hluv.edu.vn
3Nguyễn Thị Ánh Dương06/04/1987Giảng viênntaduong@hluv.edu.vn
4Nguyễn Thị Bích Ngọc28/08/1978Trưởng môn Kinh tếntbngoc@hluv.edu.vn
5Phạm Thị Khánh Quỳnh02/09/1988Giảng viênptkquynh@hluv.edu.vn
6Nguyễn Thị Hồng Lý12/08/1987Giảng viênnthly@hluv.edu.vn
7Đặng Thị Thu Hà10/10/1982Trưởng môn Kế toándttha.kt@hluv.edu.vn
8Đinh Thị Thanh Huyền15/02/1989Giảng viêndtthuyen@hluv.edu.vn
9Vũ Thị Phượng11/12/1988Giảng viênvtphuong.kt@hluv.edu.vn
10Lê Thị Uyên24/03/1980Giảng viênltuyen@hluv.edu.vn
11Đặng Hà Quyên21/01/1985Giảng viêndhquyen@hluv.edu.vn
12Hà Thị Minh Nga27/06/1985Giảng viênhtmnga@hluv.edu.vn
13Nguyễn Thị Bích Dung07/02/1990Giảng viênntbdung@hluv.edu.vn
14Vũ Thị Vân Huyền17/07/1982Trưởng môn QTKDvtvhuyen@hluv.edu.vn
15Lê Thị liễu05/11/1982Giảng viênltlieu@hluv.edu.vn
16Phan Thị Hằng Nga05/10/1983Giảng viênpthnga@hluv.edu.vn
17Đinh Thị Thúy27/09/1985Giảng viêndinhthithuy@hluv.edu.vn
18Nguyễn Hải Biên12/12/1985Giảng viênnhbien@hluv.edu.vn
19Nguyễn Thùy Dương18/10/1984Giảng viênntduong@hluv.edu.vn
20Vũ Thị Minh Huyền22/03/1990Giảng viênvtmhuyen@hluv.edu.vn
21Đinh Thị Thủy15/09/1984Giảng viêndtthuy.ktcn@hluv.edu.vn
22Hoàng Việt Hưng14/02/1984Giảng viênhvhung@hluv.edu.vn
23Lương Thu Giang04/11/1984Giảng viênltgiang@hluv.edu.vn
24Ngô Thị Hằng15/04/1986Giảng viênnthang@hluv.edu.vn
25Phạm Thị Hương09/11/1984Giảng viênpthuong@hluv.edu.vn
26Bùi Thị Nhung05/08/1987Giảng viênbtnhung@hluv.edu.vn
KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON
tieuhoc-mamnon@hluv.edu.vn
1Tạ Hoàng Minh02/07/1979Trưởng khoathminh@hluv.edu.vn
2Lưu Thị Chung12/01/1974P. Trưởng khoaltchung@hluv.edu.vn
3Phạm Thị Thanh Vân09/11/1972P. Trưởng khoapttvan@hluv.edu.vn
4Vũ Thị Diệu Thúy18/05/1977Trưởng môn MNvtdthuy@hluv.edu.vn
5Đinh Thị Hồng Loan26/10/1984Giảng viêndthloan@hluv.edu.vn
6Trương Hải Yến06/05/1992Giảng viênthyen@hluv.edu.vn
7Nguyễn Thị Hương Lan01/04/1988Giảng viênnthlan@hluv.edu.vn
8Phạm Thị Thu Hiền01/06/1982Trưởng môn âm nhạcptthien@hluv.edu.vn
9Mai Thị Ánh Hồng02/10/1980Giảng viênmtahong@hluv.edu.vn
10Phạm Thị Thanh Mai06/03/1989Giảng viênpttmai@hluv.edu.vn
11Vũ Thị Thúy Ngà11/06/1974Giảng viênvttnga@hluv.edu.vn
12Phạm Thị Tuyết06/08/1964Giảng viênpttuyet@hluv.edu.vn
13Nguyễn Thị Hiền07/09/1987Giảng viênnthien@hluv.edu.vn
14Bùi Thị Kim Phụng06/11/1982Giảngviênbtkphung@hluv.edu.vn
15Bùi Hương Giang17/04/1987Giảng viênbhgiang@hluv.edu.vn
16Hoàng Thị Hường27/01/1984Giảng viênhthuong.mn@hluv.edu.vn
17Lê Thị Thu Hương30/11/1983Trưởng môn GDTHltthuong@hluv.edu.vn
18Phạm Văn Thiên26/12/1976Giảng viênpvthien@hluv.edu.vn
19Tống Thị Kim Anh20/02/1987Trưởng môn mỹ thuậtttkanh@hluv.edu.vn
20Dương Thu Hương08/03/1994Giảng viêndthuong@hluv.edu.vn
21Bùi Thị Hồng28/09/1980Giảng viênbthong@hluv.edu.vn
22Đỗ Hồng Lĩnh10/11/1992Giảng viêndhlinh@hluv.edu.vn
23Đinh Tiến Thành01/09/1987Chuyên viêndtthanh@hluv.edu.vn
KHOA NÔNG LÂM
nonglam@hluv.edu.vn
1Lê Thị Tâm25/12/1980Trưởng khoalttam@hluv.edu.vn
2Lê Nguyệt Hải Ninh16/06/1983P.Trưởng khoalnhninh@hluv.edu.vn
3Nguyễn Thi Loan06/02/1979Giảng viênntloan@hluv.edu.vn
4Lưu Thanh Ngọc27/07/1980Giảng viênltngoc@hluv.edu.vn
5Hoàng Thị Bằng20/10/1974Giảng viênhtbang@hluv.edu.vn
6Bùi Thùy Liên02/02/1985Giảng viênbtlien@hluv.edu.vn
7Nguyễn Thị Tố Uyên20/08/1978Giảng viênnttuyen@hluv.edu.vn
8Bùi Thị Phương05/11/1983Giảng viênbtphuong@hluv.edu.vn
9Nguyễn Thị Mỳ05/10/1983Giảng viênntmy@hluv.edu.vn
10Trần Thị Thanh Phương08/09/1981Giảng viêntttphuong@hluv.edu.vn
11Lê Thị Thu Thủy21/05/1983Giảng viênlttthuy@hluv.edu.vn
12Đinh Bá Hòe01/01/1981Giảng viêndbhoe@hluv.edu.vn
13Hoàng Phúc Ngân14/05/1991Giảng viênhpngan@hluv.edu.vn
KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
gdthuongxuyen@hluv.edu.vn
1Trần Ngọc Tú23/10/1978Trưởng khoatntu@hluv.edu.vn
2Phạm Thị Hương Thảo03/04/1981P.Trưởng khoapththao@hluv.edu.vn
5Nguyễn Thị Thanh Nhàn07/12/1988Chuyên viênnttnhan@hluv.edu.vn
6Phạm Thị Thùy Dung14/12/1990Chuyên viênpttdung@hluv.edu.vn
3Bùi Thị Tươi24/01/1993Chuyên viênbttuoi@hluv.edu.vn
4Lương Thị Hoàng Ngân17/01/1980Chuyên viênlthngan@hluv.edu.vn
7Trần Thị Phường05/02/1988Chuyên viênttphuong@hluv.edu.vn
8Đinh Hoài Thu01/12/1989Nhân viêndhthu@hluv.edu.vn
9Nguyễn Trọng Tâm20/08/1989Nhân viênnttam@hluv.edu.vn
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - TÂM LÝtamly@hluv.edu.vn
1Vũ Thị Phượng24/01/1965Trưởng bộ mônvtphuong.tl@hluv.edu.vn
2Nguyễn Thị Nguyệt19/12/1976P. Trưởng bộ mônntnguyet@hluv.edu.vn
3Vũ Thị Hồng02/08/1978Trưởng môn Tâm lývthong@hluv.edu.vn
4Nguyễn Thị Thịnh16/09/1981Giảng viênntthinh@hluv.edu.vn
5Phạm Thị Trúc20/08/1980Giảng viênpttruc@hluv.edu.vn
6Đoàn Thị Hoa21/01/1992Giảng viêndoanthihoa@hluv.edu.vn
7Bùi thị Kim Phương01/07/1966Giảng viênbtkphuong@hluv.edu.vn
8Đoàn Thị Thơm07/08/1984Giảng viêndtthom@hluv.edu.vn
9Đinh Thị Hoa04/10/1982Giảng viêndinhthihoa@hluv.edu.vn
10Nguyễn Văn Hiếu28/02/1983Giảng viênnvhieu@hluv.edu.vn
11Phạm Thu Quỳnh27/09/1988Giảng viênptquynh@hluv.edu.vn
12Trần Thị Tân15/07/1990Giảng viêntttan@hluv.edu.vn
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊllchinhtri@hluv.edu.vn
1Đoàn Sỹ Tuấn20/10/1978P.Trưởng môn PTdstuan@hluv.edu.vn
2Lê Thị Ngọc Thùy23/03/1983P.Trưởng mônltnthuy@hluv.edu.vn
3Phạm Thanh Xuân24/01/1982Giảng viênptxuan@hluv.edu.vn
4Vũ Thị Hương Giang21/04/1984Giảng viênvthgiang@hluv.edu.vn
5Vũ Tuệ Minh24/11/1984Giảng viênvtminh@hluv.edu.vn
6Nguyễn Thị Hào05/11/1985Giảng viênnthao@hluv.edu.vn
7Bùi Thị Thu Hiền01/06/1987Giảng viênbtthien@hluv.edu.vn
8Lê Thị Lan Anh08/08/1985Giảng viênltlanh@hluv.edu.vn
9Phan Thị Thu Nhài20/10/1985Giảng viênpttnhai@hluv.edu.vn
10Phạm Thành Trung06/04/1981Trưởng môn ĐLCM của ĐCSVNpttrung@hluv.edu.vn
11Đỗ Thị Yên25/02/1985Giảng viêndtyen@hluv.edu.vn
12Nguyễn Thúy Mai01/02/1989Giảng viênntmai@hluv.edu.vn
13Nguyễn Thị Thu Dung22/08/1988Giảng viênnttdung.llct@hluv.edu.vn
14Đào Thị Thu Phương01/12/1985Giảng viêndttphuong@hluv.edu.vn
15Nguyễn Thị Thu Thủy01/08/1991Giảng viênnttthuy@hluv.edu.vn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌCttngoaingu-tinhoc@hluv.edu.vn
1Nguyễn Thị Liên13/08/1983Giám đốcntlien@hluv.edu.vn
2Đồng Thị Thu22/04/1979P. Giám đốcdtthu@hluv.edu.vn
3Bùi Thị Tuyết27/07/1985Giảng viênbttuyet@hluv.edu.vn
4Nguyễn Thị Thu Hà14/05/1985Giảng viênnttha@hluv.edu.vn
5Bùi Thị Thu Hoài23/11/1984Chuyên viênbtthoai@hluv.edu.vn
6Đỗ Thị Thùy Linh22/11/1992Chuyên viêndttlinh@hluv.edu.vn
TRUNG TÂM THƯ VIỆN - THIẾT BỊthuvien-thietbi@hluv.edu.vn
1Dương Trọng Hạnh26/03/1969Giám đốcdthanh@hluv.edu.vn
2Bùi Bình An04/11/1965P.Giám đốcbuibinhan@hluv.edu.vn
3Lê Thị Tuyết Nhung14/03/1978P.Giám đốclttnhung@hluv.edu.vn
4Phạm Thị Ngà12/08/1985Giảng viênptnga@hluv.edu.vn
5Hoàng Cao Minh01/01/1986Giảng viênhcminh@hluv.edu.vn
6Trần Thu Thủy10/08/1984Thư viện viênttthuy@hluv.edu.vn
7Phạm Thị Yến02/03/1986Chuyên viênptyen@hluv.edu.vn
8Đỗ Quang Đạt28/07/1984Tổ trưởng tổ TBdqdat@hluv.edu.vn
9Phạm Thị Thanh Hà09/02/1985Nhân viênpttha@hluv.edu.vn
10Đinh Công Quyền20/06/1981Nhân viêndcquyen@hluv.edu.vn
11Đỗ Thị Tươi20/10/1981Chuyên viêndttuoi@hluv.edu.vn
12Trịnh Thị Ngân Phương19/09/1983Nhân viênttnphuong@hluv.edu.vn
13Nguyễn Thị Trang Nhung12/08/1994Nhân viênnttnhung@hluv.edu.vn
14Đinh Thị Hà25/05/1990Nhân viêndtha@hluv.edu.vn
15Trần Thanh Tâm15/11/1986Nhân viêntttam@hluv.edu.vn
16Đinh Thị Hồng Lê10/12/1991Nhân viêndthle@hluv.edu.vn
17Dương Thị Thúy Hằng09/01/1983Nhân viêndtthang@hluv.edu.vn
18Đỗ Nhân Thọ04/12/1959Kỹ thuật viêndntho@hluv.edu.vn
TRUNG TÂM Y TẾ - MÔI TRƯỜNGytemoitruong@hluv.edu.vn
1Đinh Văn Viễn24/02/1979P.Giám đốcdvvien@hluv.edu.vn
2Đỗ Thị Giang25/11/1969Y sĩ (hạng IV)dtgiang@hluv.edu.vn
3Phạm Thị Minh Thu03/07/1977Dược (hạng IV)ptmthu.yt@hluv.edu.vn
4Nguyễn Thị Thu Hà05/08/1975Nhân viênnttha.yt@hluv.edu.vn
5Đặng Thị Hằng02/07/1971Hộ sinh (hạng IV)dthang@hluv.edu.vn
6Hoàng Ngọc Mai30/06/1987Nhân viênhnmai@hluv.edu.vn
7Phạm Thị Bích Phương13/06/1989Nhân viênptbphuong@hluv.edu.vn
BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁkytucxa@hluv.edu.vn
1Đinh Ngọc Lưu16/04/1960Trưởng bandnluu@hluv.edu.vn
2Lê Thị Hằng31/10/1980P.Trưởng banlthang@hluv.edu.vn
3Nguyễn Thị Thanh Nga20/05/1984Chuyên viênnttnga@hluv.edu.vn
4Đào Thị Ánh Tuyết19/02/1983Giáo viên THCSdtatuyet@hluv.edu.vn
5Lê Thị Thu Hiền15/05/1989Thư viện viên (hạng IV)ltthien@hluv.edu.vn
6Vũ Thị Thu Hằng16/02/1991Chuyên viênvtthang@hluv.edu.vn
7Nguyễn Thị Thanh Nga10/02/1988Chuyên viênnttnga.ktx@hluv.edu.vn
8Đỗ Thị Hạnh17/12/1987Nhân viêndthanh.ktx@hluv.edu.vn
9Lê Thị Kim Dung07/04/1983Nhân viênltkdung@hluv.edu.vn

Email chính thức trường: daihochoaluninhbinh@hluv.edu.vn