Đề tài khoa học công nghệ cấp trường

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023

TTTên nhiệm vụ KH&CNTên chủ nhiệm và các thành viênĐơn vị chủ trì
1Thiết kế một số kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 11 bằng tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực học sinh

ThS. Đinh Bích Hảo (CN)

ThS. Đặng Thị Thu Hiền

ThS. Phạm Văn Cường

ThS. Nguyễn Thị Nhàn

ThS. Phạm Thị Huế

Khoa Sư phạm trung học

2Nghiên cứu ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt trong tổng hợp vật liệu nano V2O5 bằng phương pháp thủy nhiệt

ThS. Võ Thị Lan Phương (CN)

ThS. Đỗ Quang Đạt

ThS. Phạm Thị Ngà

ThS. Nguyễn Thiết Kế

ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

Khoa Sư phạm trung học
3Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của vật liệu nano zinc sulfide (ZnS)

ThS. Hà Thị Hương (CN)

ThS. Võ Thị Lan Phương

ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà

ThS. Phùng Thị Thanh Hương

Khoa Sư phạm trung học
4Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt polyethylene glycol ester từ ester của acid béoTS. Phạm Thị Nam Bình (CN)Khoa Sư phạm trung học
5Vận dụng dạy học theo góc trong dạy học chủ đề "Vật sống" môn Khoa học tự nhiên lớp 7

TS. Lê Thị Tâm (CN)

TS. Lê Nguyệt Hải Ninh

ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên

ThS. Bùi Thùy Liên

ThS. Hoàng Phúc Ngân

Khoa Sư phạm trung học
6Tín ngưỡng thờ Thánh Nguyễn ở Ninh Bình

TS. Đinh Văn Viễn (CN)

ThS. Lương Duy Quyền

ThS. Lê Thị Huệ

ThS. Phạm Thị Loan

ThS. Nguyễn Thanh Hòa

Khoa Sư phạm trung học
7Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, thể lực của học sinh tiểu học tại Ninh Bình

TS. Nguyễn Thị Loan (CN)

TS. Lê Nguyệt Hải Ninh

ThS. Phạm Thị Hương Thảo

ThS. Hoàng Phúc Ngân

Khoa Sư phạm trung học
8Nghiên cứu sử dụng phần mềm Multisim trong dạy học Công nghệ lớp 12 theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018

ThS. Nguyễn Anh Tuấn (CN)

ThS. Trương Ngọc Dương

ThS. Lương Thị Thu Giang

ThS. Đinh Thị Thủy

Khoa Sư phạm trung học
9Thực trạng vẽ trang trí của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Hoa LưThS. Nguyễn Thị Thanh Nga (CN)Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
10Một số biện pháp nâng cao năng lực viết cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Hoa Lư

ThS. Đỗ Hồng Lĩnh (CN)

ThS. Bùi Thị Hồng

ThS. Phạm Thị Thanh Hà

Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
11Khai thác và sử dụng tác phẩm văn học nhằm giáo dục tình yêu quê hương - đất nước - Bác Hồ cho trẻ mẫu giáo

ThS. Phạm Thị Thanh Vân (CN)

ThS. Lưu Thị Chung

ThS. Đinh Thị Hồng Loan

ThS. Lương Thị Hà

Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
12Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trên địa bản tỉnh Ninh Bình

ThS. Đặng Thị Thu Hà (CN)

ThS. Đỗ Thị THủy

ThS. Phạm Thị Oanh

ThS. Lê Thị Liễu

ThS. Lê Thị Uyên

Khoa Kinh tế
13Một số giải pháp nhằm phát triển chuỗi giá trị rau an toàn tại thành phố Ninh Bình

ThS. Đinh Thị Thúy (CN)

ThS. Phan Thị Hằng Nga

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

TS. Vũ Đức Hạnh

Khoa Kinh tế
14Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bản thành phố Ninh Bình

ThS. Hà Thị Minh Nga (CN)

ThS. Bùi Thị Nhung

ThS. Vũ Thị Minh Huyền

ThS. Đỗ Thị Thủy

ThS. Phan Thị Hằng Nga

Khoa Kinh tế
15Xây dựng hệ thống bài tập lập trình Scratch cho học sinh cấp tiểu học tại trung tâm Ngoại ngữ, trường Đại học Hoa Lư

ThS. Đồng Thị Thu (CN)

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin
16Xây dựng hệ thống bài tập để luyện thi Microsoft Office Specialist về Microsoft PowerPoint 2019 cho sinh viên trường Đại học Hoa Lư

ThS. Hoàng Cao Minh (CN)

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin
17Sử dụng phương pháp dạy học tình huống để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh vien trường Đại học Hoa Lư

ThS. Nguyễn Thị Liên (CN)

ThS. Mai Thị Thu Hân

ThS. Đặng Thanh Điềm

ThS. Nguyễn Thị Huệ

ThS. Nguyễn Thị Lệ Thu

Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin
18Nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm của Google Wokspace for Education vào việc số hóa nguồn học liệu học phần tiếng Anh 3 thành website hỗ trợ học tập cho sinh viên tại trường Đại học Hoa Lư

TS. Phạm Đức Thuận (CN)

ThS. Đào Sỹ Nhiên

ThS. Nguyễn Thị Hồng Tuyên

ThS. Nguyễn Thị Miền

ThS. Trần Thị Huyền Phương

Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin
19Kỹ năng thiết kế bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học Hoa Lư

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt (CN)

ThS. Vũ Thị Hồng

Bộ môn Giáo dục thể chất - Tâm lý
20Hứng thú học tập môn Tâm lý học đại cương của sinh viên trường Đại học Hoa Lư

ThS. Trần Thị Tân (CN)

ThS. Phạm Thị Trúc

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Bộ môn Giáo dục thể chất - Tâm lý
21Biện pháp nâng cao tính thực tiễn trong dạy học môn Pháp luật đại cương, quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục - Đào tạo trường Đại học Hoa Lư

ThS. Đào Thị Thu Phương (CN)

ThS. Phạm Thu Quỳnh

ThS. Vũ Thị Loan

Bộ môn Lý luận chính trị
22Vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn Kinh tế chính trị Mác - Lê nin (theo chương trình mới) trường Đại học Hoa Lư

ThS. Nguyễn Thúy Mai (CN)

ThS. Vũ Thị Hương Giang

ThS. Đỗ Thị Yên

Bộ môn Lý luận chính trị
23Công tác biên mục mô tả tại thư viện các trường trung học cơ sở trên địa bản thành phố Ninh Bình

ThS. Trần Thu Thủy (CN)

ThS. Lê Thị Tuyết Nhung

ThS. Nguyễn Thị Thảo

CN. Dương Thị Thúy Hằng

CN. Lê Thu Hiền

Trung tâm Thư viện - Thiết bị

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567