Đề tài khoa học công nghệ cấp trường

Danh sách đề tài NCKH và tài liệu tham khảo năm 2022

TTTên đề tài/ Tài liệu giảng dạyTên chủ biên và các thành viênĐơn vị công tác của chủ biênThời gian thực hiện
1Thiết kế hệ thống cấp điện cho trường Mầm non

ThS. Lương Thị Thu Giang (CN)

ThS. Trương Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

ThS. Đinh Thị Thủy

Phòng Đào tạo - QLKH1 năm
2Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibberellin (GA3) đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống cà chua bi quả trònThS. Phạm Văn Cường (CN)Phòng Đào tạo - QLKH1 năm
3Xây dựng chuyên đề học tập Sinh học 10 - THPT (Theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

ThS. Nguyễn Thị Mỳ (CN)

ThS. Bùi Thị Phương

ThS. Trần Thị Thanh Phương

Trường PTTHSP Tràng An1 năm
4Một số biện pháp phát triển kỹ năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học Hoa Lư

ThS. Nguyễn Thị Hiền (CB)

ThS. Lê Thị Thu Hương

ThS. Phạm Thị Minh Thu

Khoa Sư phạm TH-MN1 năm
5Phát triển năng lực giải toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua một số dannjg Toán tiểu học

ThS. Ninh Tiến Nam (CN)

ThS. Dương Thu Hương

Khoa Sư phạm TH-MN1 năm
6Lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với toán nhằm hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4-5 tuổi

ThS. Đinh Thị Hồng Loan (CN)

ThS. Vũ Thị Diệu Thúy

ThS. Bùi Hương Giang

Khoa Sư phạm TH-MN1 năm
7Lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với toán nhằm hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 5-6 tuổi theo hướng trải nghiệm

ThS. Vũ Thị Diệu Thúy (CN)

ThS. Lưu Thị Chung

ThS. Bùi Thị Kim Phụng

ThS. Lương Thị Hà

Khoa Sư phạm TH-MN1 năm
8Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ 5-6 tuổi

ThS. Lưu Thị Chung (CN)

ThS. Trương Hải Yến

ThS. Bùi Hương Giang

ThS. Lương Thị Hà

Khoa Sư phạm TH-MN1 năm
9Biện pháp phát triển khả năng đọc truyện tranh cho trẻ 5-6 tuổi

ThS. Nguyễn Thị Hương Lan (CN)

ThS. Phạm Thị Thanh Vân

Khoa Sư phạm TH-MN1 năm
10Biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc Nhạc cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trường Đại học Hoa LưThS. Phạm Văn Thiên (CN)Khoa Sư phạm TH-MN1 năm
11Nhóm cơ bản của đường tròn và ứng dụng

ThS. Phạm Thị Minh Thu (CN)

ThS. Lê Thị Hồng Hạnh

Khoa Sư phạm Trung học1 năm
12Sự hội tụ của tổng kép các biến ngẫu nhiên phụ thuộc theo khối

ThS. Vũ Thị Ngọc Ánh (CN)

ThS. Đặng Thị Thu Hiền

Khoa Sư phạm Trung học1 năm
13Thiết kế một số kế hoạch bài dạy trong dạy học Sinh học 10 (THPT) bằng tiếng Anh

ThS. Phạm Thị Hương Thảo (CN)

ThS. Bùi Thùy Liên

ThS. Nguyễn Thị Mỳ

Khoa Giáo dục thường xuyên1 năm
14Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát huy giá trị nghệ thuật hát Xẩm gắn với phát triển du lịch tại Ninh Bình

ThS. Phạm Thị Thu Thủy (CN)

ThS. Đỗ Thị Hồng Thu

Khoa Văn hóa - Du lịch1 năm
15Những nhân tổ tác động đến quyết định chọn ngành học khối kinh tế của sinh viên khoa Kinh tế, trường Đại học Hoa Lư

ThS. Phạm Thị Hương (CN)

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Khoa Kinh tế1 năm
16Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh ninh Bình giai đoạn 2016-2020

ThS. Phạm Thị Khánh Quỳnh (CN)

Ths. Nguyễn Hải Biên

Khoa Kinh tế1 năm
17Đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại khâm Huế thông qua hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính

ThS. Lê Thị Uyên (CN)

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

ThS. Phan Thị Hằng Nga

ThS. Lê Thị Liễu

ThS. Vũ Thị Minh Huyền

Khoa Kinh tế1 năm
18Đánh giá tác động chuyển đổi số đến hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

TS. Vũ Đức Hạnh (CN)

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

ThS. Vũ Thị Vân Huyền

ThS. Lê Thị Uyên

ThS. Đinh Thị Thúy

Khoa Kinh tế1 năm
19Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19

ThS. Đỗ Thị Thủy (CN)

ThS. Đặng Thị Thu Hà

ThS. Nguyễn Thị Ánh Dương

ThS. Nguyễn Hải Biên

Khoa Kinh tế1 năm
20Xây dựng hệ thống bài tập lập trình C++ cho học sinh lớp 11 trường phổ thông thực hành sư phạm Tràng An

ThS. Phạm Thị Thanh (CN)

ThS. Đặng Thị Thu Hà

Khoa Ngoại ngữ - CNTT1 năm
21Xây dựng phương án tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Hoa Lư

ThS. Đào Sỹ Nhiên (CN)

ThS. Nguyễn Hữu Tiến

ThS. Nguyễn Tất Thắng

Khoa Ngoại ngữ - CNTT1 năm
22Phương pháp quy hoạch động và một số bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi tin học phổ thông

ThS. Phùng Thị Thao (CN)

ThS. Lã Đăng Hiệp

Khoa Ngoại ngữ - CNTT1 năm
23Nghiên cứu ứng dụng Chatbot để hỗ trợ sinh viên học môn Tin học đại cương tại trường Đại học Hoa Lư

ThS. Đặng Thị Thu Hà (CN)

ThS. Phạm Thị Thanh

ThS. Phùng Thị Thao

Khoa Ngoại ngữ - CNTT1 năm
24Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ thi tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Hoa Lư

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà (CN)

ThS. Phạm Xuân Nguyện

Khoa Ngoại ngữ - CNTT1 năm
25Ứng dụng Book Creator trong dạy học học phần tiếng Anh 2 đối với sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Hoa LưThS. Nguyễn Thị Miền (CN)Khoa Ngoại ngữ - CNTT1 năm
26Sử dụng giáo cụ trực quan để phát triển kỹ năng nói cho học sinh lớp 11 trường phổ thông THSP Tràng An

ThS. Nguyễn Thị Lệ Thu (CN)

ThS. Mai Thị Thu Hân

ThS. Nguyễn Thị Liên

ThS. Nguyễn Thị Huệ

ThS. Đặng Thanh Điềm

Khoa Ngoại ngữ - CNTT1 năm
27Biện pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin ở Trường Đại học Hoa Lư

ThS. Đỗ Thị Yên (CN)

ThS. Nguyễn Thúy Mai

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Bộ môn Lý luận chính trị1 năm
28Biện pháp nâng cao chất lượng tự học môn Bóng chuyền của sinh viên trường Đại học Hoa Lư

ThS. Đinh Thị Hoa (CN)

ThS. Đinh Thành Công

ThS. Lê Hồng Phượng

Bộ môn GDTC - Tâm lý1 năm
29Biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở Trường Đại học Hoa Lư

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt (CN)

ThS. Vũ Thị Hồng

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Bộ môn GDTC - Tâm lý1 năm
30Con người và sức khỏe

ThS. Bùi Thùy Liên (CN)

ThS. Hoàng Phúc Ngân

ThS. Nguyễn Thị Loan

ThS. Phạm Thị Hương Thảo

Khoa Sư phạm trung học1 năm
31Kỹ thuật và an toàn phòng thí nghiệm

ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà (CN)

ThS. Phùng Thị Thanh Hương

ThS. Hà Thị Hương

Khoa Sư phạm trung học1 năm
32Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn KHTN 6 (Chủ đề Vật sống)

TS. Lê Thị Tâm (CN)

ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên

ThS. Bùi Thùy Liên

ThS. Hoàng Phúc Ngân

Khoa Sư phạm trung học1 năm

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567