Đề tài khoa học công nghệ cấp trường

Danh sách đề tài NCKH và Công nghệ cấp trường, tài liệu tham khảo, giảng dạy năm 2019-2020

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm và thành viên đề tài

Đơn vị của chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục ý thức trách nhiệm xã hội cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư.

ThS. Nguyễn Thị Hào (CN)
ThS. Lê Thị Lan Anh

ThS. Dương Trọng Hạnh

Bộ môn Lý luận chính trị

1 năm (2019 - 2020)

2

Xử lý bã sau trồng nấm làm phân hữu cơ trồng hoa Dạ yến thảo tại Ninh Bình.

ThS. Nguyễn Thị Mỳ (CN)
ThS. Trần Thị Thanh Phương
ThS. Bùi Thị Phương
TS. Lê Thị Tâm
ThS. Bùi Thùy Liên

Khoa Nông Lâm

1 năm (2019 - 2020)

3

Xử lý ốc bươu vàng bằng men vi sinh HLC thành phân hữu cơ bón cho cây cà chua tại Trường Đại học Hoa Lư.

ThS. Phạm Văn Cường (CN)
ThS. Nguyễn Thị Mỳ
CN. Nguyễn Thị Tố Uyên
ThS. Phạm Thị Hương Thảo
ThS. Hoàng Phúc Ngân

Phòng Đào tạo - QLKH

1 năm (2019 - 2020)

4

Phương pháp giảng dạy từ vựng tiếng Việt trong học phần Hội thoại cơ bản dành cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hoa Lư.

ThS. Lê Thị Thu Hoài (CN)

Khoa Xã hội - Du lịch

1 năm (2019 - 2020)

5

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano V2O5 định hướng ứng dụng trong quang xúc tác.

TS. Lâm Văn Năng (CN)
ThS. Đỗ Quang Đạt
ThS. Bùi Thị Kim Cúc

Khoa

Tự nhiên

1 năm (2019 - 2020)

6

Xây dựng một số chủ đề STEM sử dụng trong dạy học Vật lý nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở.

ThS. Lê Chí Nguyện (CN)
ThS. Trương Tiến Phụng
ThS. Trần Ngọc Tú

Khoa

Tự nhiên

1 năm (2019 - 2020)

7

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số tính chất của vật liệu graphen ô xít dạng khử (rGO).

ThS. Phạm Thị Ngà (CN)
ThS. Đỗ Quang Đạt
ThS. Nguyễn Thị Lan Phương
ThS. Võ Thị Lan Phương

ThS. Hà Thị Hương

Trung tâm Thư viện - Thiết bị

1 năm (2019 - 2020)

8

Câu hỏi và bài tập thực hành kế toán 1.

ThS. Hà Thị Minh Nga (CB)
ThS. Đinh Thị Thanh Huyền

ThS. Đỗ Thị Thủy

ThS. Vũ Thị Phượng

ThS. Đặng Hà Quyên

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

1 năm (2019 - 2020)

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567