Đề tài khoa học công nghệ cấp trường

Danh sách đề tài NCKH và Công nghệ cấp trường năm 2018-2019

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm và thành viên đề tài

Đơn vị của chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

1

Một số biện pháp nâng cao tính thực tiễn trong dạy học môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Hoa Lư.

ThS. Vũ Tuệ Minh (CN)
ThS. Nguyễn Thị Thu Dung
ThS. Bùi Thị Thu Hiền

Bộ môn Lý luận chính trị

1 năm (2018-2019)

2

Phân tích tác động của các yếu tố cơ bản tới lạm phát ở Việt Nam.

ThS. Phạm Thị Hương (CN)
ThS. Nguyễn Thị Bích Dung
ThS. Đinh Thị Kim Khánh
ThS. Bùi Thị Nhung
ThS. Phạm Thị Khánh Quỳnh

Khoa Kinh tế- Kỹ thuật

1 năm (2018-2019)

3

Luật mạnh số lớn SLLN(p,q) trên không gian ổn định loại p.

ThS. Vũ Thị Ngọc Ánh (CN)
ThS. Phạm Văn Cường (BM Toán)
CN. Dương Thị Thu Hương
CN. Phạm Thị Minh Thu
ThS. Nguyễn Hữu Tiến

Khoa Tự nhiên

1 năm (2018-2019)

4

Thiết kế một số chủ đề dạy học môn Công nghệ lớp 11 theo hướng dạy học tích cực.

ThS. Đinh Thị Thuỷ (CN)
ThS. Hoàng Việt Hưng
ThS. Lương Thị Thu Giang
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
ThS. Trương Ngọc Dương

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

1 năm (2018-2019)

5

Tiêu chuẩn ổn định mũ toàn cục của mạng Nơron tế bào có xung và trễ biến thiên.

ThS. Đặng Thị Thu Hiền (CN)
ThS. Nguyễn Thị Nhàn
CN. Nguyễn Thị Hiền
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh
ThS. Bùi Thị Hải Yến (BM Toán)

Khoa Tự nhiên

1 năm (2018-2019)

6

Nghiên cứu việc ứng dụng phần mềm Hot Potatoes trong dạy và học kĩ năng nghe thuộc học phần Tiếng Anh 3 cho sinh viên khóa D10 tại trường Đại học Hoa Lư.

ThS. Nguyễn Thị Huệ (CN)
CN. Đặng Thanh Điềm
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Huế
ThS. Đinh Thị Thu Huyền
ThS. Nguyễn Thị Lệ Thu

Khoa

Ngoại ngữ - Tin học

1 năm (2018-2019)

7

Sử dụng thủy vân thuận nghịch để bảo vệ cơ sở dữ liệu điểm thi trắc nghiệm trên máy tại Trường Đại học Hoa Lư.

ThS. Lã Đăng Hiệp (CN)
ThS. Phạm Thị Thanh
ThS. Đồng Thị Thu
ThS. Nguyễn Tất Thắng
ThS. Đặng Thị Thu Hà (BM Tin)

Phòng

Khảo thí- ĐBCL

1 năm (2018-2019)

8

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình.

ThS. Hà Thị Minh Nga (CN)
ThS. Đặng Hà Quyên
ThS. Vũ Thị Phượng
ThS. Đinh Thị Thanh Huyền

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

1 năm (2018-2019)

9

Lý thuyết nhiễu loạn và một số ứng dụng cho bài toán nguyên tử

ThS. Võ Thị Lan Phương (CN)
ThS. Trần Ngọc Tú
ThS. Nguyễn Thị Lan Phương
ThS. Phạm Thị Ngà

Khoa Tự nhiên

1 năm (2018-2019)

10

Xây dựng phần mềm in bằng, chứng chỉ và quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ tại Trường Đại học Hoa Lư.

ThS. Phạm Xuân Nguyện (CN)
ThS. Phạm Văn Cường
ThS. Phùng Thị Thao
ThS. Vũ Thị Quyên
ThS. Bùi Thị Tuyết

Phòng

Đào tạo - QLKH

1 năm (2018-2019)

11

Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tự chủ tài chính trường Đại học Hoa Lư.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Lý (CN)
ThS. Ngô Thị Hằng
ThS. Nguyễn Thị Bích Dung
ThS. Nguyễn Hải Biên
ThS. Vũ Thị Vân Huyền

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

2 năm (2018-2020)

12

Bút pháp ước lệ, tượng trưng trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi.

ThS. Nguyễn Thị Thu (CN)
ThS. An Thị Ngọc Lý
ThS. Đỗ Thị Bích Thuỷ

Khoa Xã hội - Du lịch

1 năm (2018-2019)

13

Giá trị tuyên ngôn ngành thuế, sự thỏa mãn và tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại thành phố Ninh Bình.

ThS. Nguyễn Hải Biên (CN)
ThS. Nguyễn Thị Hồng Lý
ThS. Ngô Thị Hằng
ThS. Lê Thị Liễu
ThS. Đinh Thị Thuý

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

1 năm (2018-2019)

14

Nhan đề trong “Văn học Việt Nam thế kỷ XX (Truyện ngắn 1945-1975)”

ThS. Phạm Thị Hồng Tâm (CN)
ThS. Vũ Phương Thảo
ThS. Phạm Thị Thanh Hà

Khoa Xã hội - Du lịch

1 năm (2018-2019)

15

Xây dựng tiến trình dạy học theo quan điểm tích hợp một số chủ đề về khoa học tự nhiên ở trường THCS

ThS. Phùng Thị Thanh Hương (CN)
ThS. Bùi Thị Kim Cúc
ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà
ThS. Bùi Thùy Liên

Khoa Tự nhiên

1 năm (2018-2019)

16

Giá trị của văn sách thi Đình triều Nguyễn

ThS. Bùi Thị Hồng Giang (CN)

Khoa Xã hội - Du lịch

1 năm (2018-2019)

17

Nghiên cứu một số giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường tại Ninh Bình

ThS. Ngô Thị Huệ (CN)
ThS. Vũ Thị Hường
ThS. Lê Thị Hiệu
ThS. Lương Thị Tú
ThS. Nguyễn Hồng Thủy

Khoa Xã hội - Du lịch

1 năm (2018-2019)

18

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát đặc trưng nhạy khí H2S của vật liệu tổ hợp nano rGO/WO3

ThS. Đỗ Quang Đạt (CN)
TS. Lâm Văn Năng
ThS. Trương Tiến Phụng
CN. Trịnh Thị Ngân Phương

Trung tâm

Thư viện - Thiết bị

1 năm (2018-2019)

19

Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ du lịch Homestay ở Ninh Bình.

ThS. Đỗ Thị Hồng Thu (CN)
CN. Phạm Thị Thu Thuỷ
ThS. Dương Thị Dung
ThS. Nguyễn Thị Hồng Lý

Khoa Xã hội - Du lịch

1 năm (2018-2019)

20

Văn hóa biển ở Bắc Bộ: Nhận diện đặc trưng theo hướng tiếp cận liên ngành.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung (CN)
ThS. Lê Thị Tuyết Nhung
ThS. Nguyễn Thị Thảo
ThS. Trần Thị Thu
ThS. Lê Thị Huệ

Khoa Xã hội - Du lịch

1 năm (2018-2019)

21

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và mức độ nhiễm sâu bệnh hại của một số giống hoa hồng trong điều kiện vụ Đông Xuân năm 2018 tại Ninh Bình.

ThS. Trần Thị Thanh Phương (CN)
ThS. Bùi Thị Phương
TS. Lê Thị Tâm
ThS. Phạm Thị Hương Thảo
ThS. Nguyễn Thị Mỳ

Khoa

Nông Lâm

1 năm (2018-2019)

22

Vận dụng tiếp cận hằng số sinh học trong dạy học sinh thái học các cấp độ tổ chức sống trên cơ thể.

ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên (CN)
ThS. Đinh Bá Hoè
ThS. Lê Thị Thu Thuỷ

ThS. Tạ Thị Thu

Khoa

Nông Lâm

1 năm (2018-2019)

23

Thực trạng quản lý hoạt động nuôi dưỡng trẻ em các trường mầm non TP Ninh Bình

ThS. Bùi Thị Kim Phụng (CN)
ThS. Đàm Thu Vân
ThS. Lê Thị Thu Hương
ThS. Hoàng Thị Hường

Khoa Tiểu học - Mầm non

1 năm (2018-2019)

24

Bước đầu nghiên cứu sự sinh trưởng của Ếch Thái Lan (Rana tigerina tigrina) nuôi trong bể bạt tại xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

TS. Lưu Thanh Ngọc (CN)

Khoa

Nông Lâm

1 năm (2018-2019)

25

Một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi phối hợp màu nhằm phát triển khả năng cảm thụ màu sắc cho trẻ ở trường mầm non Thúy Sơn, thành phố Ninh Bình.

ThS. Trần Việt Hùng (CN)
ThS. Vũ Thị Thuý Ngà
CN. Phạm Thị Tuyết

Khoa Tiểu học - Mầm non

2 năm (2018-2020)

26

Biện pháp tăng cường trải nghiệm chữ viết cho trẻ 5-6 tuổi trong trò chơi đóng vai có chủ đề

ThS. Nguyễn Thị Hương Lan (CN)
ThS. Phạm Thị Trúc

Khoa Tiểu học - Mầm non

1 năm (2018-2019)

27

Lập kế hoạch tổ chức hoạt động nhận biết phân biệt cho trẻ 24-36 tháng ở trường mầm non.

ThS. Vũ Thị Diệu Thuý (CN)
ThS. Lương Thị Hà
CN. Trương Hải Yến
ThS. Bùi Thị Kim Phương

Khoa Tiểu học - Mầm non

1 năm (2018-2019)

28

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý LHS Lào tại Trường Đại học Hoa Lư hiện nay

ThS. Nguyễn Thanh Hoà (CN)
ThS. Lương Duy Quyền
ThS. Bùi Duy Bình
ThS. Vũ Thị Loan
ThS. Lã Thị Hương Giang

Phòng Tổ chức - Tổng hợp

1 năm (2018-2019)

G

Hotline TS: 0915.279.228

G

02293892701