Tạp chí khoa học Trường Đại học Hoa Lư số 01

1. Vũ Trọng Nghĩa, Đới Minh Tiến - Nghiên cứu tác động của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt chi tiết khi tiện thép không gỉ SUS304 trên máy tiện CNC HASS - ST20

2. Hoàng Sinh Tuấn - Nhận thức tầm quan trọng kinh tế số trong thời đại Công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0

3. Đồng Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Hà - Xây dựng hệ thống bài tập lập trình SCRATCH để phát triển tư duy cho học sinh tiểu học

4. Trần Thị Hà Tâm, Nguyễn Hữu Tiến - Sử dụng phần mềm IATA để phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan dựa trên nền tảng lý thuyết khảo thí cổ điển và lý thuyết khảo thí hiện đại

5. Vũ Thị Diệu Thúy, Lương Thị Hà - Phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ mầm non qua hoạt động ngoài trời

6. Đặng Thanh Điềm, Mai Thị Thu Hân, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Lệ Thu - Case - based approach and its application to enhance speaking skills in ESP courses: A literature reveiw

7. Lê Thị Hiệu - Giải pháp tăng chi tiêu của khách du lịch đến Ninh Bình

8. Đinh Thị Hà - Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện Trường Đại học Hoa Lư

9. Đinh Văn Viễn - Thánh Nguyễn trong đời sống văn hóa cư dân vùng Yên Mô, Ninh Bình

10. Vũ Phương Thảo - Yếu tố kỳ ảo - một trong những phương tiện trong tổ chức cốt truyện của Y Ban

11. Phan Ánh Nguyễn - Văn hóa ứng xử với xã hội trong truyện cổ tích Nam Trung Bộ

12. Phạm Thị Hương Thảo, Bùi Thùy Liên - Thiết kế kế hoạch dạy học Sinh học 10 (THPT) bằng tiếng Anh

13. Nguyễn Hồng Thủy - Một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ tại Cố đô Hoa Lư gắn với phát triển du lịch

14. Phạm Xuân Nguyện - Nguyên lý thiết kế trò chơi máy tính sử dụng ngôn ngữ lập trình SCRATCH 3.0

15. Đỗ Thị Liên - Tiểu thuyết của Ma Văn Kháng nhìn từ góc độ quan niệm nghệ thuật về vấn đề tính dục của con người

  • Thứ Năm, 16:17 27/07/2023

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567