Các mẫu đơn dành cho sinh viên hệ chính quy áp dụng từ năm học 2021 - 2022

1. Mẫu vay vốn tín dụng

/media/mẫu xác nhận vay vốn tín dụng (1).docx

2. Mẫu giấy xác nhận là sinh viên Đại học Hoa Lư

/media/Giấy xác nhân là sinh viên.docx

3. Mẫu giấy xác nhận dành cho con thương binh, bệnh binh

/media/Mẫu xác nhận cho SV là con Thương binh, bênh binh.docx

4. Mẫu đơn xin miễn giảm học phí

/media/-201812/MÂU ĐƠN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ.docx

5. Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

/media/MẪU ĐƠN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI.docx

6.Mẫu đơn xin hưởng hỗ trợ chi phí học tập

/media/MÂU ĐƠN HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP.docx

7. Mẫu đơn xin nghỉ học 1 ngày

/media/XIN NGHỈ HỌC 1 NGÀY.docx

8. Mẫu đơn xin nghỉ học 3 ngày

/media/XIN NGHỈ HỌC 3 NGÀY.docx

9. Mẫu đơn xin nghỉ học1 tuần

/media/XIN NGHỈ HỌC 1 TUẦN.docx

8. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

/media/XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI.docx

9. Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

/media/XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP.docx

10. Mẫu đơn xin tiếp tục học tập (dành cho sinh viên bảo lưu)

/media/XIN TIẾP TỤC HỌC ĐỐI VỚI SV BẢO LƯU.docx

11. Mẫu đơn xin tiếp tục học tập (dành cho sinh viên bị kỷ luật)

/media/XIN TIẾP TỤC HỌC ĐỐI VỚI SV BỊ KỶ LUẬT.docx

12. Mẫu đơn xin thôi học

/media/XIN THÔI HỌC.docx

13. Mẫu đơn xin chuyển trường

/media/082_Mau don xin chuyen truong.docx

13. Đơn xin mượn hồ sơ sinh viên

/media/XIN MƯỢN HỒ SƠ SINH VIÊN.docx

14. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

/media/XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN.docx

  • Thứ Năm, 10:08 19/08/2021

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Sổ tay sinh viên năm 2022 - Khóa D15

Thứ Hai, 08:27 03/10/2022

Biểu mẫu quy trình giải quyết chế độ chính sách và các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên

Thứ Tư, 14:53 07/09/2022

Biểu mẫu quy trình xét học bổng, khen thưởng và kỷ luật sinh viên

Thứ Tư, 14:51 07/09/2022

Biểu mẫu quy trình quản lý kết quả rèn luyện của sinh viên

Thứ Tư, 14:49 07/09/2022

Biểu mẫu quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên

Thứ Tư, 14:47 07/09/2022

Quy trình về giải quyết chế độ chính sách và các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên hệ chính quy

Thứ Tư, 14:35 07/09/2022

CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2020 - 2021

Thứ Sáu, 08:54 06/11/2020
Quy định về thực hiện khóa luận dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Quy định về thực hiện khóa luận dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Thứ Tư, 15:27 26/02/2020

MẪU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Thứ Hai, 09:21 24/12/2018

CÁC MẤU GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

Thứ Hai, 15:42 10/12/2018

CÁC MẪU ĐƠN DÀNH CHO SINH VIÊN THUỘC DIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Thứ Hai, 15:32 10/12/2018

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567