Các mẫu đơn dành cho sinh viên hệ chính quy áp dụng từ năm học 2021 - 2022

1. Mẫu vay vốn tín dụng

/media/mẫu xác nhận vay vốn tín dụng (1).docx

2. Mẫu giấy xác nhận là sinh viên Đại học Hoa Lư

/media/Giấy xác nhân là sinh viên.docx

3. Mẫu giấy xác nhận dành cho con thương binh, bệnh binh

/media/Mẫu xác nhận cho SV là con Thương binh, bênh binh.docx

4. Mẫu đơn xin miễn giảm học phí

/media/-201812/MÂU ĐƠN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ.docx

5. Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

/media/MẪU ĐƠN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI.docx

6.Mẫu đơn xin hưởng hỗ trợ chi phí học tập

/media/MÂU ĐƠN HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP.docx

7. Mẫu đơn xin nghỉ học 1 ngày

/media/XIN NGHỈ HỌC 1 NGÀY.docx

8. Mẫu đơn xin nghỉ học 3 ngày

/media/XIN NGHỈ HỌC 3 NGÀY.docx

9. Mẫu đơn xin nghỉ học1 tuần

/media/XIN NGHỈ HỌC 1 TUẦN.docx

8. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

/media/XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI.docx

9. Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

/media/XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP.docx

10. Mẫu đơn xin tiếp tục học tập (dành cho sinh viên bảo lưu)

/media/XIN TIẾP TỤC HỌC ĐỐI VỚI SV BẢO LƯU.docx

11. Mẫu đơn xin tiếp tục học tập (dành cho sinh viên bị kỷ luật)

/media/XIN TIẾP TỤC HỌC ĐỐI VỚI SV BỊ KỶ LUẬT.docx

12. Mẫu đơn xin thôi học

/media/XIN THÔI HỌC.docx

13. Mẫu đơn xin chuyển trường

/media/082_Mau don xin chuyen truong.docx

13. Đơn xin mượn hồ sơ sinh viên

/media/XIN MƯỢN HỒ SƠ SINH VIÊN.docx

14. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

/media/XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN.docx

  • Thứ Năm, 10:08 19/08/2021

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 0936331567