CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Mẫu giấy xác nhận là sinh viên

/media/Giấy xác nhân là sinh viên.doc

2. Mẫu giấy xác nhận vay vốn tín dụng:

/media/mẫu xác nhận vay vốn tín dụng (1).doc

3. Các mẫu đơn dành cho sinh viên (xin nghỉ học, thôi học, bảo lưu, tiếp tục học, cấp lại thẻ sinh viên,...)

/media/các biểu mâu sinh viên.doc

  • Thứ Sáu, 08:54 06/11/2020

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Sổ tay sinh viên năm 2022 - Khóa D15

Thứ Hai, 08:27 03/10/2022

Biểu mẫu quy trình giải quyết chế độ chính sách và các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên

Thứ Tư, 14:53 07/09/2022

Biểu mẫu quy trình xét học bổng, khen thưởng và kỷ luật sinh viên

Thứ Tư, 14:51 07/09/2022

Biểu mẫu quy trình quản lý kết quả rèn luyện của sinh viên

Thứ Tư, 14:49 07/09/2022

Biểu mẫu quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên

Thứ Tư, 14:47 07/09/2022

Quy trình về giải quyết chế độ chính sách và các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên hệ chính quy

Thứ Tư, 14:35 07/09/2022
Quy định về thực hiện khóa luận dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Quy định về thực hiện khóa luận dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Thứ Tư, 15:27 26/02/2020

MẪU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Thứ Hai, 09:21 24/12/2018

CÁC MẤU GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

Thứ Hai, 15:42 10/12/2018

CÁC MẪU ĐƠN DÀNH CHO SINH VIÊN THUỘC DIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Thứ Hai, 15:32 10/12/2018

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567