CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Mẫu giấy xác nhận là sinh viên

/media/Giấy xác nhân là sinh viên.doc

2. Mẫu giấy xác nhận vay vốn tín dụng:

/media/mẫu xác nhận vay vốn tín dụng (1).doc

3. Các mẫu đơn dành cho sinh viên (xin nghỉ học, thôi học, bảo lưu, tiếp tục học, cấp lại thẻ sinh viên,...)

/media/các biểu mâu sinh viên.doc

  • Thứ Sáu, 08:54 06/11/2020

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 0936331567