Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Biểu mẫu Quy trình 4: Chế độ chính sách và thủ tục hành chính cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Ba, 14:46 27/02/2024

Sổ tay sinh viên năm 2023 - Khóa D16

Thứ Hai, 16:45 04/09/2023

Sổ tay sinh viên năm 2022 - Khóa D15

Thứ Hai, 08:27 03/10/2022

Biểu mẫu quy trình giải quyết chế độ chính sách và các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên

Thứ Tư, 14:53 07/09/2022

Biểu mẫu quy trình xét học bổng, khen thưởng và kỷ luật sinh viên

Thứ Tư, 14:51 07/09/2022

Biểu mẫu quy trình quản lý kết quả rèn luyện của sinh viên

Thứ Tư, 14:49 07/09/2022

Quyết định về việc ban hành Bộ Quy trình về công tác sinh viên

Thứ Tư, 10:22 07/09/2022

Sổ tay sinh viên 2021

Thứ Hai, 14:07 25/10/2021

Các mẫu đơn dành cho sinh viên hệ chính quy áp dụng từ năm học 2021 - 2022

Thứ Năm, 10:08 19/08/2021

CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2020 - 2021

Thứ Sáu, 08:54 06/11/2020
Quy định về thực hiện khóa luận dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Quy định về thực hiện khóa luận dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Thứ Tư, 15:27 26/02/2020

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567