Một số kỹ năng cần thiết dành cho các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường

Bạn chuẩn bị ra trường hay đã là sinh viên ra trường, bạn biết mình cần kỹ năng nào chưa? Không đơn giản để chỉ mang những thứ bạn học được trong trường Đại học đem ra làm thực tế. 9 chia sẻ dưới đây hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc làm

Xem thêm