Thứ Hai, 16:30 03/07/2017

Quy định về hồ sơ và mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao Đẳng 2017

Download file mẫu

* Quy định về hồ sơ:

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hồ sơ

gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản phô tô

công chứng).

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu 1)

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu - bản chính (đối với thí sinh đăng ký

xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non).

+ 01 phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận

Các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và

Đào tạo nộp hồ sơ sau khi có kết quả xét tuyển.

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển (xét học bạ), hồ

sơ gồm:

+ Bản sao học bạ phổ thông trung học (có công chứng): 01 bản.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (có

công chứng).

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu 2 hoặc theo mẫu 3 với

ngành giáo dục mầm non).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu - bản chính (đối với thí sinh đăng ký

xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non).

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh có thể lấy tại website của trường

Đại học Hoa Lư hoặc lấy trực tiếp trại phòng Đào tạo-QLKH. Riêng hồ sơ dự thi môn

năng khiếu (đọc, kể diễn cảm và hát) được phát hành tại Phòng Đào tạo-QLKH,

trường Đại học Hoa Lư.

* Hình thức nhận hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh

Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

- Gửi phát nhanh qua bưu điện về Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa

Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, số điện thoại: 02293892701).

- Đăng ký xét tuyển qua phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo