Thứ Ba, 15:39 19/12/2017

Hội nghị ký kết hợp tác về giáo dục, đào tạo quốc tế giữa trường Đại học Daewon Hàn Quốc và trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

Ngày 14-12-2017 tại trường Đại Học Hoa Lư Ninh Bình đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình và trường Đại học Daewon Hàn Quốc. Tại buổi lễ Ông Mr Yuonthat Hiệu trưởng trường Đại học Daewon Hàn Quốc giới thiệu cơ sở vật chất, các chuyên ngành đào tạo, tình hình học tập và tìm kiếm việc làm của sinh viên nhà trường. Đại diện trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình, PGS. TS Lê Xuân Giang Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển, quy mô đào tạo và chiến lược phát triển của nhà trường.Hai bên trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến du học tại trường Đại học Daewon Hàn Quốc, thống nhất đi đến ký kết Bản ghi nhớ về việc trao đổi hoạt động giảng dạy của giảng viên và đào tạo sinh viên giữa hai trường trong thời gian tới.

Một số hình ảnh kí bản ghi nhớ giữa Đại học Hoa Lư và Đại học Daewon Hàn Quốc

Hội nghị ký kết hợp tác về giáo dục, đào tạo quốc tế giữa trường Đại học Daewon Hàn Quốc và trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

Hội nghị ký kết hợp tác về giáo dục, đào tạo quốc tế giữa trường Đại học Daewon Hàn Quốc và trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

Hội nghị ký kết hợp tác về giáo dục, đào tạo quốc tế giữa trường Đại học Daewon Hàn Quốc và trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

Hội nghị ký kết hợp tác về giáo dục, đào tạo quốc tế giữa trường Đại học Daewon Hàn Quốc và trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình