Tuổi trẻ Trường Đại học Hoa Lư: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thứ Tư, 05/04/2017 17:11
Cùng với triển khai cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong 10 năm qua, việc đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong thanh niên được các chi đoàn Trường Đại học Hoa Lư triển khai thực hiện một cách thiết thực, có hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Nhiều công trình, phần việc thanh niên thực hiện đã mang lại hiệu quả, thể hiện vai trò tình nguyện, xung kích của đoàn viên, sinh viên trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Chất lượng đội ngũ giảng viên là yếu tố then chốt, có vai trò quyết định nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học. Bởi vậy, phát triển đội ngũ giảng viên có chất lượng cao là một chiến lược được quan tâm hàng đầu hiện nay tại trường Đại học Hoa Lư.

Những năm qua, đặc biệt kể từ ngày được nâng cấp từ trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình lên trường Đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hoa Lư đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước định hướng và tập trung đào tạo những ngành, nghề đáp ứng yêu cầu thị trường, tạo điều kiện cho nhiều sinh viên nhà trường tốt nghiệp tìm kiếm được việc làm, đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng.

Xem thêm tin