Thông báo V/v viết bài cho Hội thảo khoa học cấp trường 'Nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Hoa Lư"

  • Thứ Năm, 14:33 10/01/2019

Tin tiêu điểm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49 NĂM 2020 (30/11/2020 - 06/12/2020)

Thứ Bảy, 08:00 28/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48 NĂM 2020 (23/11/2020 - 29/11/2020)

Thứ Sáu, 08:05 20/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47 NĂM 2020 (16/11/2020 - 22/11/2020)

Thứ Bảy, 08:00 14/11/2020
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN D13-C27

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN D13-C27

Thứ Năm, 08:54 12/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46 NĂM 2020 (09/11/2020 - 15/11/2020)

Thứ Bảy, 08:00 07/11/2020

Các bài đã đăng

Kế hoạch xây dựng cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2019 - 2020

Kế hoạch xây dựng cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2019 - 2020

Thứ Năm, 17:01 27/02/2020
Quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên và các hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Hoa Lư

Quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên và các hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 16:57 27/02/2020
Hướng dẫn xếp loại đảng viên năm 2019

Hướng dẫn xếp loại đảng viên năm 2019

Thứ Tư, 15:04 04/12/2019

Kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 - 2020

Thứ Sáu, 16:10 11/10/2019

Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020

Thứ Ba, 14:25 09/07/2019

Kế hoạch phòng chống bão lụt năm 2019

Thứ Hai, 08:45 03/06/2019

Báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1 năm 2019

Thứ Hai, 16:43 07/01/2019

THÔNG BÁO V/v cung cấp thông tin các công trình khoa học, lý lịch khoa học phục vụ hoạt động tự đánh giá Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Hai, 09:48 07/01/2019

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thứ Ba, 10:33 25/12/2018

Quyết định giao nhiệm vụ theo dõi, rà soát, đánh giá việc thực hiện "Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Hoa Lư"

Thứ Tư, 15:20 19/12/2018

Quyết định công bố "sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Hoa Lư"

Thứ Tư, 15:18 19/12/2018

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567