Quyết định giao nhiệm vụ theo dõi, rà soát, đánh giá việc thực hiện "Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Hoa Lư"

  • Thứ Tư, 15:20 19/12/2018

Tin tiêu điểm

Vị trí phòng thi Liên thông chính quy khóa 7 Năm học 2018 - 2019

Thứ Hai, 09:31 14/01/2019

Lịch thi lại HKI NH 2018 - 2019 các khóa D8 - D9 - D10- C22 - C23

Thứ Hai, 09:26 14/01/2019

Kế hoạch tập huấn hoạt động sở hữu trí tuệ

Thứ Hai, 16:27 07/01/2019
THÔNG BÁO V/v cung cấp thông tin các công trình khoa học, lý lịch khoa học phục vụ hoạt động tự đánh giá Trường Đại học Hoa Lư

THÔNG BÁO V/v cung cấp thông tin các công trình khoa học, lý lịch khoa học phục vụ hoạt động tự đánh giá Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Hai, 09:56 07/01/2019

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và người lao động năm 2018

Thứ Sáu, 16:14 04/01/2019

Các bài đã đăng

Thông báo V/v viết bài cho Hội thảo khoa học cấp trường 'Nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Hoa Lư"

Thứ Năm, 14:33 10/01/2019

Báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1 năm 2019

Thứ Hai, 16:43 07/01/2019

THÔNG BÁO V/v cung cấp thông tin các công trình khoa học, lý lịch khoa học phục vụ hoạt động tự đánh giá Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Hai, 09:48 07/01/2019

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thứ Ba, 10:33 25/12/2018

Quyết định công bố "sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Hoa Lư"

Thứ Tư, 15:18 19/12/2018