Tin tiêu điểm

Tra cứu điểm thi năng khiếu đợt 1 năm 2019

Tra cứu điểm thi năng khiếu đợt 1 năm 2019

Thứ Hai, 09:10 15/07/2019

Các Biểu mẫu bình xét thi đua và tổng kết năm học 2018 - 2019

Thứ Hai, 14:54 20/05/2019
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thứ Ba, 08:46 12/03/2019

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chinh quy

Thứ Ba, 09:05 29/01/2019

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Ba, 09:04 29/01/2019

Các bài đã đăng

Kế hoạch phòng chống bão lụt năm 2019

Thứ Hai, 08:45 03/06/2019

Quyết định thành lập Ban phòng chống lụt bão nâm 2019

Thứ Sáu, 09:37 31/05/2019
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÌN CHỈ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÌN CHỈ

Thứ Ba, 16:12 14/05/2019

Báo cáo kết quả công tác tháng 04 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 05 năm 2019

Thứ Hai, 15:27 06/05/2019

Kế hoạch triển khai Luật bảo vệ bí mật Nhà nước của trường Đại học Hoa Lư

Thứ Hai, 09:25 06/05/2019

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thi số 04/2014/CT-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình về việc về việc xây dựng phong trào "An toàn trường học"

Thứ Sáu, 09:38 12/04/2019

Quyết định công bố "sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Hoa Lư"

Thứ Tư, 15:18 19/12/2018