Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động của trường Đại học Hoa Lư

Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động của trường Đại học Hoa Lư

  • Thứ Ba, 07:52 09/11/2021

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 14:08 23/11/2023

Quyết định v/v phê duyệt vị trí việc làm của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Ba, 16:53 11/04/2023

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Tư, 08:41 22/03/2023

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Tư, 08:12 25/05/2022

Quyết định về việc ban hành Bộ Quy trình quản lý thư viện, thiết bị của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Ba, 07:57 09/11/2021

Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 09:40 30/09/2021

Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hình thức chính quy

Thứ Năm, 08:10 30/09/2021

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021-2022

Thứ Tư, 15:17 08/09/2021

Quy định chức năng. nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Tư, 08:14 04/08/2021

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Hai, 08:12 05/07/2021

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567