Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Hoa Lư

Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Hoa Lư

  • Thứ Năm, 09:40 30/09/2021

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 14:08 23/11/2023

Quyết định v/v phê duyệt vị trí việc làm của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Ba, 16:53 11/04/2023

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Tư, 08:41 22/03/2023

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Tư, 08:12 25/05/2022

Quyết định về việc ban hành Bộ Quy trình quản lý thư viện, thiết bị của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Ba, 07:57 09/11/2021

Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động của trường Đại học Hoa Lư

Thứ Ba, 07:52 09/11/2021

Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hình thức chính quy

Thứ Năm, 08:10 30/09/2021

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021-2022

Thứ Tư, 15:17 08/09/2021

Quy định chức năng. nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Tư, 08:14 04/08/2021

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Hai, 08:12 05/07/2021

Nghị định 30/2020NĐ-CP về công tác văn thư

Thứ Sáu, 16:28 22/01/2021

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567