Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Phạm - Ninh Bình

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Phạm - Ninh Bình

  • Thứ Năm, 16:08 08/08/2019

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 0936331567