Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Phạm - Ninh Bình

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Phạm - Ninh Bình

  • Thứ Năm, 16:08 08/08/2019

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567