Phiên họp thứ 11 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Chương trình công tác, ngày 07/01/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư đã họp phiên thứ 11. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng trường.

Phiên họp thứ 11 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc và thông qua chương trình làm việc

Tại phiên họp, HĐT được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh báo cáo dự thảo kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Hội đồng trường. Báo cáo tổng kết kết quả các mặt của Hội đồng trường trong năm 2022, trong đó thường trực Hội đồng trường, đứng đầu là Chủ tịch HĐT đã phát huy vài trò, chức năng tổ chức 05 phiên họp định kỳ hàng quí đảm bảo thời gian; các nghị quyết do Hội đồng trường ban hành đều đúng với chức năng, thẩm quyền và bước đầu đã phát huy kết quả tốt trong công tác quản trị nhà trường; ban giám sát của HĐT thực hiện tốt các chương trình giám sát đề ra. Bên cạnh những ưu điểm, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế về việc ban hành một số văn bản thuộc thẩm quyền của HĐT còn chậm do một số văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ HĐT có nội dung chứ đồng bộ hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể. Đa số các thành viên HĐT đều hoạt động kiêm nhiệm, vì vậy thời gian, công sức, trí tuệ dành cho công tác của HĐT còn hạn chế.

HĐT cũng được nghe các báo cáo quan trọng của Nhà trường. TS. Vũ Văn Trường – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ và chương trình trọng tâm công tác năm 2023; Kết quả công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; Báo cáo quyết toán năm 2021, thực hiện dự toán năm 2022 và dự toán năm 2023 của Trường Đại học Hoa Lư.

TS. Dương Trọng Luyện, Phó hiệu trưởng báo cáo về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 và phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Hoa Lư.

TS. Tạ Hoàng Minh, Phó hiệu trưởng báo cáo về công tác tuyển sinh, đào tạo hệ Vừa học vừa làm và Liên kết đào tạo năm 2022 của Trường Đại học Hoa Lư.

HĐT được nghe Trưởng ban Giám sát báo cáo về kết quả giám sát triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐT ngày 05/7/2021 của Hội đồng trường. Đồng thời, Hội đồng trường đã thông qua Chương trình công tác, Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng trường, trong đó bổ sung việc xây dựng lộ trình tự chủ của Trường Đại học Hoa Lư trong những năm tới.

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu góp ý của các thành viên Hội đồng trường về: Vấn đề tự chủ của nhà trường trong những năm tới; công tác tư vấn tuyển sinh, đào tạo nhân lực du lịch, đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, sáng kiến khoa học cấp cơ sở; công tác thi sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh, sinh viên… 100% thành viên Hội đồng trường dự họp đã nhất trí với các nội dung của Dự thảo báo cáo và chương trình công tác của HĐT năm 2023.

Kết luận phiên họp, Hội đồng trường giao Thường trực Hội đồng trường và Hiệu trưởng nhà trường phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung đã được trao đổi, thống nhất đảm bảo đúng với các quy định hiện hành và sát hợp với thực tế của Nhà trường.

Lê Thị Ngọc Thùy

  • Thứ Hai, 14:44 09/01/2023

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Đại hội đại biểu Đoàn Trường Đại học Hoa Lư lần thứ VII nhiệm kỳ 2024–2027

Đại hội đại biểu Đoàn Trường Đại học Hoa Lư lần thứ VII nhiệm kỳ 2024–2027

Thứ Hai, 16:20 10/06/2024
Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ trường Đại học Hoa Lư năm 2024

Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ trường Đại học Hoa Lư năm 2024

Thứ Ba, 17:07 23/04/2024
Cuộc thi “Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hoa Lư với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, năm học 2023 – 2024

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hoa Lư với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, năm học 2023 – 2024

Thứ Sáu, 10:40 19/04/2024
Tọa đàm “Cơ hội việc làm cho sinh viên kinh tế”

Tọa đàm “Cơ hội việc làm cho sinh viên kinh tế”

Thứ Ba, 11:00 16/04/2024
Trường Đại học Hoa Lư chúc Tết cổ truyền Bunpimay 2567 cho lưu học sinh Lào

Trường Đại học Hoa Lư chúc Tết cổ truyền Bunpimay 2567 cho lưu học sinh Lào

Thứ Hai, 10:54 15/04/2024
Hội thảo “Toán học và các ngành liên quan”

Hội thảo “Toán học và các ngành liên quan”

Thứ Bảy, 17:14 06/04/2024
Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Thứ Năm, 17:00 29/12/2022
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Thứ Ba, 10:42 27/12/2022
Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo Giáo dục tiểu học và Quản trị kinh doanh

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo Giáo dục tiểu học và Quản trị kinh doanh

Thứ Hai, 19:25 05/12/2022
Chương trình Gặp mặt lưu học sinh Lào nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (02/12/1975-02/12/2022)

Chương trình Gặp mặt lưu học sinh Lào nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (02/12/1975-02/12/2022)

Thứ Bảy, 10:02 03/12/2022
Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thứ Ba, 14:12 29/11/2022

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567