Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã họp đánh giá nghiệm thu đề tài: “Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị văn hoá du lịch tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu chủ trì hội nghị.

Đề tài do Trường Đại học Hoa Lư chủ trì thực hiện, TS Nguyễn Mạnh Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng trường làm chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu, đại diện Ban chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu trong 2 năm thực hiện và các sản phẩm khoa học của đề tài. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về văn hoá du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và đối sánh với các tỉnh bạn, các tác giả đã khẳng định: “Văn hoá du lịch Ninh Bình đã góp phần tạo nên tính độc đáo, hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch Ninh Bình trong lòng du khách trong và ngoài nước. Phát triển du lịch trên nền tảng văn hoá là nhân tố cốt lõi để phát triển du lịch bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển du lịch hiện nay”.

Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thống nhất nhận xét: đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu, hoạch định các chính sách thúc đẩy phát triển du lịch Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay. Sản phẩm khoa học (sách chuyên luận, bộ tài liệu tập huấn kỹ năng) có chất lượng cao, đề nghị mở rộng chuyển giao cho các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh và các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Hội đồng đã bỏ phiếu và thống nhất đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

Đề tài “Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị văn hoá du lịch tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh hội nhập quốc tế” là sự tiếp nối truyền thống nghiên cứu về du lịch và văn hoá của trường Đại học Hoa Lư trong nhiều năm qua.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu cấp tỉnh:

Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ban chủ nhiệm đề tài

  • Thứ Ba, 14:12 29/11/2022

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Chương trình Giao lưu văn hóa văn nghệ Việt Nam - Lào

Chương trình Giao lưu văn hóa văn nghệ Việt Nam - Lào

Thứ Ba, 11:31 23/05/2023
Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua xây dựng Phòng ở văn hóa của sinh viên nội trú năm học 2022 – 2023

Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua xây dựng Phòng ở văn hóa của sinh viên nội trú năm học 2022 – 2023

Thứ Sáu, 15:08 19/05/2023
Chương trình khảo sát đánh giá công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trường Đại học Hoa Lư

Chương trình khảo sát đánh giá công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trường Đại học Hoa Lư

Thứ Tư, 10:34 17/05/2023
Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2023

Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2023

Thứ Sáu, 10:41 21/04/2023
Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên hệ chính quy năm học 2022 - 2023

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên hệ chính quy năm học 2022 - 2023

Thứ Năm, 16:12 20/04/2023
Kỷ niệm Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 - Hội thi xếp sách nghệ thuật

Kỷ niệm Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 - Hội thi xếp sách nghệ thuật

Thứ Năm, 07:30 20/04/2023
Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Thứ Bảy, 14:48 19/11/2022
Hội thi Văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022)

Hội thi Văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022)

Thứ Sáu, 14:00 18/11/2022
Tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Tư, 11:00 16/11/2022

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567