Tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng 10 Nga thành công và trong niềm vui chung toàn ngành giáo dục hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 15/11/2022, Trường Đại học Hoa Lư long trọng tổ chức buổi tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Về dự buổi tọa đàm có PGS.TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình cùng Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và cán bộ, giảng viên, đại diện sinh viên nhà trường.

Khai mạc buổi tọa đàm, TS. Vũ Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đã nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên cả nước và đông đảo đồng bào ta ở nước ngoài. Bằng lập luận khoa học, chặt chẽ, lôgíc, sâu sắc, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn phong phú, sinh động trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tinh thần kiên định, vững vàng, bản lĩnh, trọng trách và tâm huyết của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luận giải một cách lôi cuốn, thuyết phục, từng bước trả lời cho những câu hỏi thời đại về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Cuốn sách là tập hợp những bài viết phân tích, tổng kết thực tiễn; phát triển, hoàn thiện lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam cũng như những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Vũ Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc

Trong chương trình tọa đàm, các đại biểu, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường được nghe PGS.TS Đặng Quang Định truyền thụ nội dung, lan tỏa giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư.

Tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS.TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học, HVCTQGHCM trình bày nội dung tác phẩm

Trong đó, PGS.TS Đặng Quang Định đặc biệt tập trung luận bàn về nội dung “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Nhiều vấn đề được làm sáng tỏ như chủ nghĩa xã hội, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; giải đáp vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đi lên bằng cách nào? Khẳng định và làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với 8 đặc trưng cơ bản. Phân tích những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; làm rõ những vẫn đề đặt ra từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tập trung vào các nội dung cốt lõi là phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, con người; vấn đề quốc phòng, an ninh; vấn đề đối ngoại…

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí sôi nổi. Nhiều câu hỏi, vấn đề được cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường nêu ra xoay quanh chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Trong khuôn khổ thời gian có hạn, PGS.TS Đặng Quang Định đã giải đáp đầy đủ, thỏa đáng các vấn đề nêu ra nhằm giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn giá trị của tác phẩm.

Tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn chủ tịch điều hành buổi tọa đàm

Phát biểu bế mạc buổi tọa đàm, TS.Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư.

Tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS.Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường bế mạc buổi tọa đàm

Đồng chí nhấn mạnh, buổi tọa đàm không chỉ giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường hiểu rõ hơn nội dung tác phẩm mà còn góp phần củng cố vững chắc niềm tin vào sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vào mục tiêu, lý tưởng chính trị và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đồng chí yêu cầu, sau đây các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư gắn với công tác xây dựng, chính đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường; yêu cầu các sinh viên nỗ lực học tập, nghiên cứu vì ngày mai lập nghiệp nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa lý luận và giá trị hiện thực của tác phẩm.

Buổi tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mang tới không khí phấn khởi, tràn đầy tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng với ngọn đuốc soi đường, dẫn lối là chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ban biên tập

  • Thứ Tư, 11:00 16/11/2022

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Hội thi nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2023 - 2024

Hội thi nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2023 - 2024

Thứ Bảy, 14:42 20/01/2024
Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023 và phương hướng tuyển sinh năm 2024

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023 và phương hướng tuyển sinh năm 2024

Thứ Năm, 11:00 18/01/2024
Lễ kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Hoa Lư

Lễ kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Ba, 14:52 09/01/2024
Trường Đại học Hoa Lư tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Hoseo trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Trường Đại học Hoa Lư tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Hoseo trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Thứ Hai, 15:49 08/01/2024
Phiên họp thứ 18 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phiên họp thứ 18 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Hai, 14:17 08/01/2024
Hội thi văn nghệ “Hát mãi khúc quân hành”

Hội thi văn nghệ “Hát mãi khúc quân hành”

Thứ Sáu, 10:32 22/12/2023

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567