ĐOÀN CHUYÊN GIA KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Ngày 23/02/2021 tại Trường Đại học Hoa Lư, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học do GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - thành viên Hội đồng Giáo dục quốc gia làm Trưởng đoàn - đã tiến hành công tác khảo sát sơ bộ các điều kiện thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đại học. Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía Trường Đại học Hoa Lư có các đồng chí lãnh đạo trường, các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách và cán bộ, giảng viên của hai khoa: Kinh tế - Kỹ thuật và Tiểu học - Mầm non.

ĐOÀN CHUYÊN GIA KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Lãnh đạo Trường Đại học Hoa Lư tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia

Làm việc với nhà trường, Đoàn công tác đã thông báo và trao đổi kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, kế hoạch khảo sát chính thức. Đoàn đã kiểm tra các tài liệu, hồ sơ minh chứng, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường.

Trên cơ sở kết quả khảo sát ban đầu, đoàn đã thống nhất với nhà trường các vấn đề cần chuẩn bị cho công tác đánh giá chính thức. Các chuyên gia đã đánh giá cao nỗ lực của nhà trường trong việc chuẩn bị báo cáo, các hồ sơ, minh chứng cũng như công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ đánh giá ngoài Chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ĐOÀN CHUYÊN GIA KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

ĐOÀN CHUYÊN GIA KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

ĐOÀN CHUYÊN GIA KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Một số hình ảnh về hoạt động khảo sát của đoàn

Cuối buổi làm việc, TS.Vũ Văn Trường đại điện cho Trường Đại học Hoa Lư và GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn chuyên gia, ThS. Nguyễn Đình Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Vinh đã thống nhất và ký Biên bản khảo sát sơ bộ đánh giá Chương trình đào tạo (ngành Kế toán, ngành Giáo dục Mầm non). Công tác đánh giá chính thức sẽ được tiến hành trong thời gian tới.

ĐOÀN CHUYÊN GIA KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

TS. Vũ Văn Trường - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn chuyên gia, ThS. Nguyễn Đình Huy - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trường Đại học Vinh ký kết Biên bản khảo sát sơ bộ đánh giá Chương trình đào tạo

  • Thứ Ba, 16:18 23/02/2021

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567