HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ HỌP PHIÊN THỨ 1, NĂM 2021

Ngày 05/02/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức phiên thứ nhất năm 2021. TS Nguyễn Mạnh Quỳnh, Chủ tịch HĐ Trường chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Đinh Công Toản TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Bùi Văn Mạnh, TUV, Giám đốc Sở Du lịch, các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí là thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2015.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ HỌP PHIÊN THỨ 1, NĂM 2021Hội đồng trường đã nghe đồng chí Chủ tịch báo cáo công tác soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Đại học Hoa Lư, nhiệm kỳ 2020-2025, nghe đồng chí Thư ký Hội đồng trường trình bày tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn bản Quy chế. Các thành viên Hội đồng trường cơ bản nhất trí với dự thảo, đồng thời đề nghị điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn của nhà trường. Hội nghị đã thống nhất ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025:

Cũng tại phiên họp, Hội đồng trường đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Nghe báo cáo về phương án sắp xếp lại bộ máy, cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hoa Lư theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Báo cáo về công tác tài chính năm 2020, kế hoạch, chỉ tiêu năm 2021; việc đầu tư sửa chữa, xây dựng trường năm 2021; báo cáo phương án tuyển sinh năm 2021 và một số công việc khác có liên quan.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ HỌP PHIÊN THỨ 1, NĂM 2021

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường đề nghị các thành viên Hội đồng trường tiếp tục cho ý kiến vào các dự thảo văn bản như Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng trường, Chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng trường. Đồng chí cũng đề nghị Ban Giám hiệu chỉ đạo soạn thảo các văn bản theo chức năng và thẩm quyền, trình Hội đồng trường xem xét và cho ý kiến vào các phiên họp tiếp theo.

  • Thứ Bảy, 17:38 06/02/2021

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567