Thông báo về nhiệm vụ công tác sinh viên từ ngày 17/12/2018 đến hết tháng 01 năm 2018

Tải thông báo tại đây:

/media/26/uffile-upload-no-title26148.doc

Mẫu đánh giá rèn luyện dành cho SV hệ Cao đẳng

/media/26/uffile-upload-no-title26149.doc

Mẫu đánh giá rèn luyện dành cho SV hệ Đại học

/media/26/uffile-upload-no-title26150.doc

Mẫu tổng hợp kết quả rèn luyện:

/media/26/uffile-upload-no-title26151.xls

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách:

/media/26/uffile-upload-no-title26152.xls

  • Thứ Tư, 15:16 19/12/2018

Tin tiêu điểm

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thứ Ba, 08:46 12/03/2019

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chinh quy

Thứ Ba, 09:05 29/01/2019

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Ba, 09:04 29/01/2019

Quyết định v/v miễn giảm học phí HKI năm học 2018 -2019 cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Ba, 08:59 29/01/2019

Thông báo Kết quả Nghiên cứu Khoa học của SInh viên năm 2018

Thứ Hai, 16:08 21/01/2019

Các bài đã đăng

Thông báo điều động sinh viên tham dự Ngày hội "Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm"

Thứ Sáu, 08:38 22/03/2019

Thông báo điều động SV Tham gia Chương trình Tư vấn hướng nghiệp - tuyến sinh năm 2019 và giao lưu văn nghệ tại trường THPT Nho Quan B

Thứ Năm, 08:42 21/03/2019

Thông báo về việc thu học phí HKII năm học 2018 - 2019 đối với SV chính quy ngoài sư phạm

Thứ Ba, 14:38 19/02/2019

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH của sinh viên năm 2019

Thứ Ba, 14:31 19/02/2019

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chinh quy

Thứ Ba, 09:05 29/01/2019

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Ba, 09:04 29/01/2019
THỜI KHỎA BIỂU KHÓA LIÊN THÔNG 6,7 ÁP DỤNG TỪ 15/12/2018

THỜI KHỎA BIỂU KHÓA LIÊN THÔNG 6,7 ÁP DỤNG TỪ 15/12/2018

Thứ Tư, 10:29 12/12/2018
QUYÊT ĐỊNH BUỘC THÔI HỌC VÀ XÓA TÊN SINH VIÊN

QUYÊT ĐỊNH BUỘC THÔI HỌC VÀ XÓA TÊN SINH VIÊN

Thứ Tư, 09:54 12/12/2018

THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC DIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HKI NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ Hai, 15:31 10/12/2018