THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC DIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HKI NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC DIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HKI NĂM HỌC 2018 - 2019


Mọi ý kiến đề nghị gửi bằng văn bản về P.CTSV trước 17h00 ngày 12/12/2018

Sau thời hạn trên, P.CTSV không giải quyết các vấn đề phát sinh

Danh sách tải về tại đây:

/media/26/uffile-upload-no-title26070.xls

  • Thứ Hai, 15:31 10/12/2018

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567