Lịch công tác tuần 10 năm 2020 (02/03/2020 - 08/03/2020)

Thứ

Buổi

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

(02/03/2020)

Sáng

7h15: Sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 3;

Nhà H1

Toàn thể viên chức và người lao động
8h00: Giao ban chuyên mônP201, nhà A1PHT Nguyễn Mạnh Quỳnh (chủ trì), Trưởng các khoa, Bộ môn; Trưởng các phòng: Đào tạo -QLKH, Khảo thí - ĐBCL,CTSV; PHT Trường THSP Tràng An.

Chiều

14h00: Các khoa, bộ môn sinh hoạt chuyên môn

Văn phòng khoa, bộ môn

15h30: Họp Đảng ủyP301, nhà A1BCH Đảng ủy

Thứ 3

(03/03/2020)

Sáng

8h00: Họp liên tịch mở rộngP301, nhà A1BGH, Trưởng phó các đơn vị; Hội đồng tự đánh gia; Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

Chiều

14h00: Triển khai công tác chuẩn bị cho phỏng vấn khối cán bộ quản lý chuyên môn; khối cán bộ hỗ trợ; khối giảng viên; khối cán bộ đoàn thểPhòng 2, 3, 4, 5 nhà G1Theo triệu tập

Thứ 4

(04/03/2020)

Sáng

7h30: Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoàiP301, nhà A1 và các địa điểm đoàn khảo sát theo kế hoạchHội đồng tự đánh giá, lãnh đạo các đơn vị

Chiều

13h00: Đón và làm việc với các chuyên gia đoàn đánh giá ngoài

P301-Nhà A1

Hội đồng tự đánh giá;

13h30: Đại hội chi bộ điểm (Chi bộ Thư viện - Thiết bị)Văn phòng Khoa Tiểu học - Mầm nonBCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Đảng viên chi bộ Thư viện - Thiết bị

Thứ 5

(05/03/2020)

Sáng

7h30-12h00: Làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài theo lịch

Nhà H1

Toàn trường

Chiều

13h30-18h00: Làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài theo lịch

Nhà H1

Toàn trường

Thứ 6

(06/03/2020)

Sáng

7h30-12h00: Làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài theo lịchP301, nhà A1 và các địa điểm đoàn khảo sát theo kế hoạchToàn trường

Chiều

13h30-18h00: Làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài theo lịchP301, nhà A1 và các địa điểm đoàn khảo sát theo kế hoạchToàn trường

Thứ 7

(07/03/2020)

Sáng

7h30-12h00: Làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài theo lịchP301, nhà A1 và các địa điểm đoàn khảo sát theo kế hoạchToàn trường

Chiều

13h30-18h00: Làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài theo lịchP301, nhà A1 và các địa điểm đoàn khảo sát theo kế hoạchToàn trường

CN

(08/03/2020)

Sáng

7h30-12h00: Làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài theo lịchP301, nhà A1 và các địa điểm đoàn khảo sát theo kế hoạchToàn trường

Chiều

13h30-18h00: Làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài theo lịchP301, nhà A1 và các địa điểm đoàn khảo sát theo kế hoạchToàn trường
  • Chủ Nhật, 12:13 01/03/2020

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567