Lịch công tác tuần 9 năm 2020 (24/02/2020 - 01/03/2020)

Thứ

Buổi

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

(24/02/2020)

Sáng

8h00: Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

P201, nhà A1

8h00: Đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc tuyên truyền tuyển sinh năm 2020P301, nhà A1Ban tuyên truyền tuyển sinh

Chiều

14h00: Các khoa, bộ môn sinh hoạt chuyên môn

Văn phòng khoa, bộ môn

Thứ 3

(25/02/2020)

Sáng

8h00: Rà soát, chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá và gửi Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

P301, nhà A1Lãnh đạo HĐ tự đánh giá, Trưởng phó P.Khảo thí - ĐBCL

Chiều

14h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị CSVC cho việc đánh giá ngoài

Nhà H1

Lãnh đạo HĐ tự đánh giá, Trưởng phó P.Hành chính - QT

Thứ 4

(26/02/2020)

Sáng

Chiều

14h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Thư viện - Thiết bị cho việc đánh giá ngoài

P301-Nhà A1

Lãnh đạo HĐ tự đánh giá; GĐ, PGĐ và nhân viên Trung tâm TV-TB

Thứ 5

(27/02/2020)

Sáng

7h30: Họp toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên để nghe báo cáo tự đánh giá và triển khai công việc cho đánh giá ngoài.

Nhà H1

Toàn thể viên chức và người lao động.

Chiều

14h00: Đón và làm việc với đoàn thẩm định về các điều kiện để Trường PT Thực hành sư phạm Tràng An hoạt động giáo dục.

Nhà H1

BGH Trường ĐHHL, BGH Trường PTTHSP Tràng An, Trưởng các phòng Tổ chức - TH, Tài vụ, Hành chính - QT, Đào tạo - NCKH; GĐ Trung tâm TV-TB

Thứ 6

(28/02/2020)

Sáng

7h30: Họp toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên để nghe báo cáo tự đánh giá và triển khai công việc cho đánh giá ngoài.

Nhà H1

Toàn thể viên chức và người lao động.

Chiều

14h00: Họp toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên để nghe báo cáo tự đánh giá và triển khai công việc cho đánh giá ngoài.

Nhà H1

Toàn thể viên chức và người lao động.

Thứ 7

(29/02/2020)

Sáng

Tổ chức thi tuyển viên chức cho Sở xây dựngNhà H1, G1, A1Theo triệu tập

Chiều

CN

(01/03/2020)

Sáng

Chiều

  • Thứ Ba, 15:45 25/02/2020

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567