Đảng ủy

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

Vũ Văn Trường

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường

2

Nguyễn Mạnh Quỳnh

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

3

Phạm Quang Huấn

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

4

Dương Trọng Hạnh

Đảng ủy viên, Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ Nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc trung tâm Thư viện - Thiết bị.

5

Nguyễn Hữu Tiến

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

6

Lương Duy Quyền

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp

7

Phạm Xuân Lê Đồng

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác sinh viên.

8

Bùi Thị Hải Yến

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài vụ.

9

Phùng Thị Thanh Hương

Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Tự nhiên.

10

Nguyễn Thị Hồng Tuyên

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ - Tin học.

11

Phan Thị Hồng Duyên

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý khoa học.

12

Nguyễn Thị Phương

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Xã hội - Du lịch

13Tạ Hoàng MinhĐảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Tiểu học - Mầm non

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567