Đảng ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)


TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

2

Phạm Đức Hợp

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

3

Nguyễn Mạnh Quỳnh

Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

4

Phạm Quang Huấn

Phó Hiệu trưởng

5

Dương Trọng Hạnh

Giám đốc trung tâm Thư viện - Thiết bị

6

Nguyễn Hữu Tiến

Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

7

Lương Duy Quyền

Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp

8

Phạm Xuân Lê Đồng

Trưởng phòng Công tác sinh viên

9

Bùi Thị Hải Yến

Trưởng phòng Tài vụ

10

Phùng Thị Thanh Hương

Phó trưởng khoa Tự nhiên

11

Nguyễn Thị Hồng Tuyên

Trưởng khoa Ngoại ngữ - Tin học

12

Phan Thị Hồng Duyên

Phó phòng Đào tạo & Quản lý khoa học

13

Nguyễn Thị Phương

Trưởng khoa Xã hội - Du lịch

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567