Thông báo về danh sách sinh viên hệ chính quy được đề nghị xét học bổng HKI năm học 2019 - 2020

  • Thứ Hai, 15:04 04/05/2020

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Thứ Bảy, 14:48 19/11/2022

Danh sách trúng tuyển xét tuyển tuyển sinh đợt 1 năm 2022

Thứ Bảy, 17:05 17/09/2022
Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022

Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022

Thứ Sáu, 09:44 16/09/2022
Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023

Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023

Thứ Năm, 08:10 15/09/2022
Đề án tuyển sinh năm 2022

Đề án tuyển sinh năm 2022

Thứ Sáu, 15:27 22/07/2022

Các bài đã đăng

Quyết định cấp học bổng KKHT HKII 2021 - 2022 cho sinh viên các khóa D12-D13-D14-C27

Thứ Tư, 10:14 28/09/2022

Quyết định về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 15:29 05/05/2022

Quyết định cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2020 - 2021 cho sinh viên khóa D11-D12-D13-C26-C27

Thứ Ba, 07:34 02/11/2021

Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên khóa D10 -C25 đạt thành tích cao trong học tập HKII năm học 2020 -2021

Thứ Sáu, 09:01 02/07/2021

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT cho sinh viên khóa D10 HKII năm học 2020 - 2021

Thứ Sáu, 08:56 02/07/2021

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa D10-D11-D12-D13- C25-C27 học kỳ I năm học 2020 - 2021

Thứ Sáu, 09:17 21/05/2021

Quyết định về việc quy định mức học bổng KKHT cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020

Thứ Sáu, 08:51 29/11/2019

Quyết định cấp Học bổng KKHT HKII năm học 2018 - 2019 cho sinh viên khóa D9 - D10 - D11 - C25

Thứ Sáu, 16:06 11/10/2019

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2018 - 2019

Thứ Ba, 08:30 26/03/2019

Quyết định khen thưởng tập thể, ca nhân sinh viên đạt thành tích trong học tập HKI 2018 - 2019

Thứ Ba, 08:26 26/03/2019

Quyết định ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 14:37 28/02/2019

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 0936331567