Quyết định cấp học bổng KKHT HKII 2021 - 2022 cho sinh viên các khóa D12-D13-D14-C27

  • Thứ Tư, 10:14 28/09/2022

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Quyết định cấp học bổng KKHT HKII năm học 2022 - 2023 cho sinh viên khoá D12 - C27

Thứ Ba, 16:48 20/06/2023

Quyết định ban hành Quy chế xét cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030

Thứ Hai, 09:10 05/06/2023

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2022 - 2023 cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Sáu, 09:27 14/04/2023

Thông báo về việc rà soát danh sách tập thể và cá nhân sinh viên được xét khen thưởng - học bổng HKI năm học 2022 - 2023

Thứ Tư, 09:04 29/03/2023

Thông báo về việc rà soát dánh sách tập thể lớp và cá nhân sinh viên được đề nghị xét khen thưởng - học bổng HKI năm học 2022 - 2023

Thứ Hai, 14:45 20/03/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 15:29 05/05/2022

Quyết định cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2020 - 2021 cho sinh viên khóa D11-D12-D13-C26-C27

Thứ Ba, 07:34 02/11/2021

Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên khóa D10 -C25 đạt thành tích cao trong học tập HKII năm học 2020 -2021

Thứ Sáu, 09:01 02/07/2021

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT cho sinh viên khóa D10 HKII năm học 2020 - 2021

Thứ Sáu, 08:56 02/07/2021

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa D10-D11-D12-D13- C25-C27 học kỳ I năm học 2020 - 2021

Thứ Sáu, 09:17 21/05/2021

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567