Danh sách đề nghị xét cấp Học bổng KKHT HKI năm học 2018 - 2019 khối D8-D9-D10-C23 (do các lớp đề nghị)

Sinh viên các lớp theo dõi danh sách tại đây, mọi ý kiến thắc mắc đề nghị gửi lại P.CTSV bằng văn bản trước 17h00 ngày 22/01/2019

/media/26/uffile-upload-no-title26189.doc

  • Thứ Sáu, 09:58 18/01/2019