CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Các mẫu báo cáo, biên bản họp:

/media/26/uffile-upload-no-title26154.doc

Bìa sổ tay GVCN:

/media/26/uffile-upload-no-title26155.doc

Bìa sổ theo dõi tình hình sinh viên:

/media/26/uffile-upload-no-title26156.doc

Sổ theo dõi tình hình sinh viên:

/media/26/uffile-upload-no-title26157.xls

  • Thứ Hai, 09:15 24/12/2018