Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư

  • Thứ Hai, 08:12 05/07/2021

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 14:08 23/11/2023

Quyết định v/v phê duyệt vị trí việc làm của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Ba, 16:53 11/04/2023

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Tư, 08:41 22/03/2023

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Tư, 08:12 25/05/2022

Quyết định về việc ban hành Bộ Quy trình quản lý thư viện, thiết bị của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Ba, 07:57 09/11/2021

Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động của trường Đại học Hoa Lư

Thứ Ba, 07:52 09/11/2021

Nghị định 30/2020NĐ-CP về công tác văn thư

Thứ Sáu, 16:28 22/01/2021
Kế hoạch xây dựng cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2019 - 2020

Kế hoạch xây dựng cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2019 - 2020

Thứ Năm, 17:01 27/02/2020
Quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên và các hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Hoa Lư

Quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên và các hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 16:57 27/02/2020
Hướng dẫn xếp loại đảng viên năm 2019

Hướng dẫn xếp loại đảng viên năm 2019

Thứ Tư, 15:04 04/12/2019

Kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 - 2020

Thứ Sáu, 16:10 11/10/2019

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567